Manifest del 8 de Març del Grup 9 d'Universitats

En les darreres dècades, els avanços en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes han estat considerables, però encara queden desigualtats per abordar dins i fora de l’àmbit universitari. Les universitats que conformen el Grup 9 d’Universitat (G9) no són alienes a aquesta realitat per la qual cosa manifesten:

Al G9, la igualtat d’oportunitats de totes les persones que formen la comunitat universitària, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis, és un objectiu irrenunciable.

Per aquest motiu, el G9 es compromet amb la igualtat de gènere, la defensa dels valors ètics i l’aplicació del valor de la igualtat entre dones i homes en el context acadèmic, donant resposta a les exigències en l’àmbit de la responsabilitat social.

Des de l’àmbit acadèmic és necessari formar professionals capaços d’assumir i aplicar en la seva tasca el valor de la igualtat entre homes i dones. Per aquest motiu, és imprescindible aplicar la perspectiva de gènere en la docència, en totes les fases del procés d’ensenyament-aprenentatge, per poder superar les desigualtats de gènere.

A més, les unitats d’igualtat que conformen el G9 aposten per afavorir la conciliació de la vida laboral i personal i la presència equitativa de dones i homes en tots els àmbits universitaris.

És així com el G9 reflecteix el compromís de promoure i potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a les universitats, perquè això, a la vegada, transcendeixi a la resta de la societat. Perquè les universitats que funcionen sota el prisma d’una igualtat entre dones i homes afavoreixen la qualitat i l’excel·lència acadèmica.  

Data de publicació: 03/03/2015