L'ús de mascareta en espais tancats prevé la transmissió de virus respiratoris

L'estudi de la Universitat de les Illes Balears, l’IdISBa i el CIBERESP es va fer durant el rastreig de contactes estrets de persones contagiades pel virus SARS-CoV-2. La recerca l'ha finançada el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

Un estudi realitzat durant la pandèmia de la COVID-19 per investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) mostren que l'ús de mascareta en espais tancats prevé la transmissió de virus respiratoris. L'estudi l'ha finançat el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA).

L'estudi va ser liderat per una infermera que feia tasques de rastreig a la Central de Coordinació COVID (CC COVID) de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears. Els resultats principals d'aquest estudi s'han publicat a la revista científica Frontiers in Public Health, amb un factor d'impacte elevat, ja que se situa entre el 25% de les millors revistes de salut pública, i a la Revista Espanyola de Salut Pública del Ministeri de Sanitat (article acceptat, pendent de publicació). 

Investigació durant la pandèmia

Mentre es realitzava el rastreig dels contactes estrets de persones contagiades pel virus SARS-CoV-2 (per poder aplicar les mesures d'aïllament oportunes) es va dur a terme un estudi per avaluar l'eficàcia de l'ús de les mesures de protecció individual (mascaretes i rentat de mans) en la prevenció de la transmissió de la COVID-19.

A més, es va analitzar com influïa en la transmissió del virus: la ventilació de l'espai, la distància del contacte i el temps d'exposició. També es va avaluar la transmissió en diferents àmbits (laboral, escolar, domèstic, de transport, etc.) amb l’anàlisi de l'efecte de l'ús de mascaretes en diferents contextos. Finalment, s'han estudiat alguns factors que varen influir que s'utilitzés o no la mascareta quan s'estava en contacte amb altres persones.

Els resultats principals obtinguts indiquen que:

1. La mascareta és efectiva en la prevenció de la transmissió del SARS-CoV-2. És a dir, si durant el contacte estret amb una persona infectada (que encara no sabia que ho estava) s'havia utilitzat mascareta, la probabilitat d'infecció era menor que si no s'havia utilitzat. El risc de contagi si es feia servir la mascareta es reduïa pràcticament a la meitat.

2. En funció del tipus d'espai, la mascareta era encara més important. Concretament, en espais interiors (tant ventilats com no ventilats) la mascareta era un element clau per disminuir la probabilitat de contagi, mentre que en espais exteriors tenia poca importància. A més, com més temps s'estigués en contacte amb una persona contagiada, més important era l'ús de la mascareta per a la prevenció del contagi.

3. Segons els nostres resultats, un rentat de mans més freqüent no va resultar important en la prevenció de la transmissió, tot i que cal tenir en compte que la majoria dels participants varen declarar que es rentaven les mans amb freqüència.

4. L'únic símptoma de la persona contagiada que es va deure a una transmissió més elevada de SARS-CoV-2 va ser la tossina, que és precisament un dels mecanismes de transmissió principal del virus.

5. Respecte als factors que condicionaven l'ús de mascaretes, es va poder observar que en els contactes de més risc (espais interiors, amb més temps d'exposició i menys distància amb el contacte) era on menys s'utilitzava la mascareta. Probablement, en els contactes més pròxims (família, amics) tenim una falsa sensació de seguretat i no fem servir mesures de protecció individual. A més, cal desatacar que, durant la pandèmia, gran part dels contagis, aproximadament el 80%, es produïen en l'àmbit domiciliari (família i amics).

Propostes per a la gestió

Les dades de l'estudi es varen recollir durant el rastreig de contactes estrets. Els investigadors assenyalen que, amb vista a futures pandèmies, es podrien dissenyar aplicacions informàtiques d'anàlisi de dades en temps real per optimitzar i prioritzar el rastreig en funció del risc de contagi i de les condicions de l'entorn local, cosa que permetria també optimitzar els recursos sanitaris i contribuir a fer minvar la transmissió del virus.

Els resultats indiquen també que, en les epidèmies de virus respiratoris, com l’epidèmia actual de grip, és important l'ús de mascaretes, especialment en espais tancats, temps d'exposició llargs i distàncies curtes, com l'àmbit domiciliari o reunions en espais tancats.

Equip investigador

L'equip investigador del projecte l'integren: Aina Huguet Torres (infermera rastrejadora durant la pandèmia per COVID-19 i actual investigadora predoctoral a la UIB); els doctors Aina M. Yáñez i Miquel Bennasar, catedràtics d'Universitat i investigadors principals del grup de recerca de Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible de la UIB i de l'IdISBa, i el Dr. Enrique Castro, investigador de la Universitat Brunel de Londres. També altres investigadors com la Dra. Pilar Fuster-Parra, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i Laura Capitán-Moyano i Cristian Sánchez-Rodríguez, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Tots ells, membres del grup de recerca de Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible de la UIB.

Suport institucional

Aquest estudi està finançat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) a través d'una de les convocatòries anuals competitives de les Ajudes COIBA a projectes de recerca. A més, la investigadora Aina Huguet Torres disposa de la beca Florence Nightingale, resultat d'un conveni entre el COIBA i la UIB, que consisteix en un contracte predoctoral durant tres anys per elaborar la tesi doctoral en el programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària de la UIB. 

Referència bibliogràfica

Huguet-Torres A., Castro-Sánchez E., Capitán-Moyano L., Sánchez-Rodríguez C., Bennasar-Veny M. i Yáñez A. M. (2024) Personal protective measures and settings on the risk of SARS-COV-2 community transmission: a case–control study. Front. Public Health. 11:1327082. doi: 10.3389/fpubh.2023.1327082.

Data de publicació: 11/01/2024