L'obra fotogràfica de Juan José Gómez Molina

La tesi doctoral de Joan Carles Oliver Torelló és el primer estudi global de la producció fotogràfica i les idees estètiques del fotògraf espanyol 

La tesi doctoral de Joan Carles Oliver Torelló, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza l'obra fotogràfica i les idees estètiques de l'artista i catedràtic de dibuix Juan José Gómez Molina (1943-2007), i les vincula al context de la història de la fotografia contemporània a Espanya. Incideix en la relació entre producció fotogràfica i literatura artística de l'autor, i destaca la seva intervenció en les principals problemàtiques estilístiques i institucionals que varen afectar el mitjà fotogràfic en àmbit nacional, des de 1970 fins a l'actualitat. La tesi l'ha dirigida la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

La investigació destaca el paper de Gómez Molina com a impulsor dels estudis fotogràfics a l'ensenyament universitari, en el context de les reivindicacions institucionals i les noves concepcions teòriques del mitjà, consolidades a principis de la dècada de 1980. De forma paral·lela, s’estructuren els principals eixos iconogràfics de la seva obra i s’emmarquen en una constant reflexió metodològica, desenvolupada junt a la seva producció pictòrica, escultòrica, gràfica i docent. Per aquest motiu, es recuperen un conjunt de fonts directes procedents de diverses col·leccions, així com un corpus documental que dóna constància de les concepcions que guiaren els primers programes de fotografia a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, entre 1979 i 1982.

Els eixos estilístics de l'autor es varen moure, inicialment, al voltant d'una marcada posició conceptualista i processual, emfatitzant la repetició d'elements tipològics i l'ús de sèries fotogràfiques extenses i cronològicament dilatades. S'han establert tres àmbits temàtics per situar la seva obra: un conjunt de fotografies que prenen com a protagonista col·lectiu la comunitat de Carcelén, Albacete (1969-2007), poble natal de Gómez Molina i principal nucli de reflexió sobre les transformacions socials en el món rural en la seva obra; les publicacions a les revistes d'avantguarda fotogràfica d'àmbit nacional com Nueva Lente o Zoom, junt a les obres integrades en el context dels Nous Comportaments Artístics des de principis de la dècada de 1970 (1971-1983), i un seguit d’exposicions que incideixen en la representació sistemàtica del cos humà, on hem inclòs exemples d'obra inèdita pertanyent als últims treballs de l'autor (1972-2007).

El treball s'ha estructurat en dos blocs. El primer ofereix una visió panoràmica de les nocions artístiques a l'obra escrita de l'autor, presents, principalment, a la col·lecció bibliogràfica coordinada per ell des de 1996 fins a 2005 (des de Las lecciones del dibujo, Cátedra, 1996, a Los nombres del dibujo, Cátedra, 2005), així com en el conjunt d'articles, entrevistes i enregistraments audiovisuals que varen acompanyar la seva tasca expositiva i docent. Aquest primer bloc s’estructura com a eix transversal per poder abordar les principals problemàtiques històriques de la fotografia en la història recent del mitjà, com ara les relacions entre fotografia i arts, els discursos al voltant del realisme fotogràfic, la seva adscripció als estudis de l'àmbit de la comunicació i el disseny o el seu lloc en l'àmbit dels estudis superiors vinculats a les Belles Arts. El segon bloc està compost per quatre capítols disposats segons eixos temàtics i no cronològics, corresponents a cada un dels esmentats eixos iconogràfics i estilístics de l'autor.

La tesi doctoral de Joan Carles Oliver Torelló és el primer estudi que enfoca de manera global el conjunt de la producció fotogràfica de Juan José Gómez Molina, amb la intenció d'oferir una estructura metodològica i un corpus terminològic adient per a futurs treballs que incideixin en altres parcel·les de l'obra de l'autor, que també fou especialment prolífic en el terreny pictòric i gràfic. Es pretén remarcar la importància de Gómez Molina en el panorama de la història recent de la fotografia espanyola, encara poc reconeguda, per la seva difícil adscripció estilística, a mig camí entre els plantejaments conceptualistes i el vessant més processual de la pràctica fotogràfica.

 Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Fotografía y pensamiento artístico en la obra de Juan José Gómez Molina (1943-2007)
  • Autor: Joan Carles Oliver Torelló
  • Programa de doctorat: Història de l'Art
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Directora: Maria Josep Mulet Gutiérrez 

Data de publicació: 15/02/2017