Llorenç Huguet: Una nova etapa per a la nostra universitat

Carta oberta a les diverses formacions polítiques davant el nou temps que s'obre després de les eleccions

Com a Rector, i en nom de la UIB, vull agrair a totes les persones que han participat en el darrer procés electoral la seva voluntat de contribuir a la gestió dels afers públics en el si dels ajuntaments de les nostres illes, dels consells insulars o del Parlament de les Illes Balears. També vull felicitar les persones que n’han sortit elegides i, molt especialment, aquelles que per voluntat popular hauran de regir el destí d’aquestes institucions.

Recentment, com a representant de la UIB, vaig tenir ocasió de presentar a les diverses formacions polítiques que varen concórrer a les eleccions al Parlament de les Illes Balears un document, elaborat pel Consell de Direcció, sobre el present i el futur de la UIB, la Universitat pública de la nostra comunitat.

En aquest document presentàrem un recull de dades per fonamentar amb rigor una sèrie de demandes per tal que la UIB es pugui mantenir, i fins i tot millorar, com una institució pública d’ensenyament superior de la més alta qualitat, tant en formació com en recerca. És la UIB una institució pública que vol reafirmar el seu compromís amb els valors de la solidaritat, la responsabilitat social, la igualtat i el diàleg; una institució amb vocació de referència per als nostres estudiants i per a la societat en general.

No, no és el document lliurat i debatut amb els representants de les diverses forces polítiques una carta als Reis d’Orient. És, ni més ni menys, una relació de les necessitats que cal satisfer perquè la Universitat de les Illes Balears pugui mantenir el seu alt nivell de qualitat i de rellevància. La UIB ha assolit un alt nivell gràcies a l’esforç de tots, especialment del personal docent, investigador i de serveis; un personal que ha sabut superar amb feina i entusiasme la mancança ja crònica de recursos. No és una quimera demanar que la UIB tingui un finançament per alumne almenys igual a la mitjana de la resta d’universitats espanyoles. I és que, dissortadament, mentre a Espanya hi ha universitats que dediquen més de 7.000 euros per alumne, a les Balears just arribam a 5.000 euros. Mantenir per més temps aquesta desigualtat, obviant que vivim en un entorn universitari cada dia més competitiu, és condemnar el futur de la nostra universitat.

Vàrem confegir aquest document particular sent conscients de la situació econòmica actual. Però també sabent –i ho vull pregonar amb força– que en educació no hi ha despesa sinó inversió. Invertir en educació, tenir cura del sistema educatiu, promocionar la recerca i la innovació, és el millor camí –potser l’únic camí– per afrontar el futur amb garanties d’èxit.

L’acollida a les demandes fou positiva. Ens sentírem recolzats amb les respostes que ens donaren els representants dels diversos partits que conformaran el futur Parlament de les Illes Balears, ja sigui des de la bancada del Govern o des de l’oposició. Tots es comprometeren a incrementar el pressupost pel que fa a la política de personal, tant docent i investigador com de serveis, fins a arribar, com a mínim, a la mitjana del conjunt de les universitats espanyoles. Ens digueren sí a l’increment de la dotació en R+D+I afavorint projectes col·laboratius amb les empreses (complint el Pla de ciència i tecnologia), a afavorir la internacionalització, amb programes d'ajuts específics, i a mantenir les taxes i els preus públics de matrícules a la part baixa de la forquilla que fixa el Ministeri. Pel que fa a infraestructures, tots valoraren positivament la necessitat de construir un nou edifici interdepartamental i una biblioteca central de referència (a hores d’ara, es preveuen al programa operatiu dels fons FEDER), així com recuperar la dotació pressupostària per al manteniment d'infraestructures al campus. 

Pel que fa al debat sobre la conveniència d'implantar els estudis de medicina, i amb diferents graus de convenciment, es varen mostrar amb predisposició a continuar avançant perquè en aquesta legislatura siguin una realitat.

S’obre un nou temps per a la nostra comunitat i esperam que les necessitats de la UIB seran ateses. Des de la Universitat oferim el nostre compromís de continuar treballant de valent per millorar, encara més, la nostra institució, al mateix temps que seguirem treballant perquè la UIB continuï sent un element actiu de progrés social, cultural i econòmic de les nostres illes. 

Documents relacionats

Notícies relacionades

 

Data de publicació: 02/06/2015