Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears: una aposta de futur

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat una carta de suport a l’aprovació de la llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, que es troba en fase d’audiència i informació pública.  
 

En la carta es recull que “El text ordena, assegura i agilitza el marc de treball de l’activitat investigadora; preveu la generació d’estructures de gestió i suport a la ciència; promou i permet la captació i retenció de talent; facilita la transferència de resultats de recerca a la societat, i consolida el finançament del sistema, impulsant-ne la producció i qualitat”. Així mateix, també s’hi afirma que “la Universitat vetllarà críticament pel compliment dels compromisos que s’hi recullen”.   

Documents relacionats

Data de publicació: 22/11/2021