"Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació": publicació que ofereix una visió general de les pràctiques de poesia d'experimentació dels segles XX-XXI

Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació (Palma: Edicions UIB, 2012) recull les aportacions d’un cicle de conferències organitzat pel grup de recerca LiCETC (Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius) de la UIB i coordinat per Margalida Pons i Josep Antoni Reynés entre l’hivern de 2010 i la primavera de 2011. El propòsit de Lírica i deslírica és oferir una visió general de les diverses pràctiques de la poesia d’experimentació dels segles XX-XXI, amb especial incidència en la producció catalana dels anys setanta ençà. El cicle combina les aproximacions teòriques d’experts provinents de diferents universitats amb lectures per part d’alguns creadors contemporanis. 

“Els estudis d’Enric Bou, Cornelia Gräbner, Manuel Guerrero, Dominic Keown, Jordi Marrugat, Montserrat Roser i Margalida Pons i les composicions de Carles Hac Mor, Víctor Sunyol, Bartomeu Ferrando, i J. M. Calleja parlen d’una agència poètica vigoritzada per l’alteritat i el capgirament”. 

El LiCETC; el grup Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius neix amb l’objectiu d’estudiar textos literaris des d’una perspectiva teòrica i comparatista. Parteix de l’estudi del sistema literari català, però s’interessa també pels contactes interliteraris, per la interculturalitat i per la traducció. L’equip de recerca és integrat per investigadors de les àrees de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Literatura Catalana, Filologia Gallega i Portuguesa i Filologia Francesa. La seva tasca es porta a terme principalment des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Entre les línies d’interès de LiCETC cal comptar la producció literària experimental. Una altra línia de recerca és la difusió de les últimes tendències en teoria de la literatura i literatura comparada. 

Documents relacionats

Data de publicació: 30/10/2012