L'impacte de la COVID-19 en dones migrants de Son Gotleu

Investigadores de la UIB elaboren una guia per millorar la comunicació entre els professionals sanitaris i els pacients migrants

Un equip d’investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha dut a terme, juntament amb la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat de Cantàbria i professionals del centre de salut de Son Gotleu i de la divulgació científica, un estudi sobre l’impacte de la COVID-19 en dones migrants del barri de Son Gotleu de Palma. Aquesta investigació ha permès elaborar la guia professional Ser dona migrant i viure a Son Gotleu durant la COVID-19, amb la qual es pretén millorar la comunicació entre els professionals i els pacients.

L’estudi, fet al llarg del 2021 a través d’entrevistes a dones de diferents procedències residents a Son Gotleu, tenia per objectiu explorar els coneixements i creences sobre la COVID-19 del barri, on hi ha una gran diversitat de població que requereix serveis sanitaris adaptats a contextos interculturals amb una perspectiva de gènere. Així, s’ha detectat una sobrecàrrega de feina en l’àmbit domèstic i familiar, a més de barreres en la comunicació i desigualtats de gènere.

La investigació pretén donar visibilitat a aquestes desigualtats presents i que emergeixen durant una situació de pandèmia mundial. A més, vol servir d’ajuda per elaborar polítiques públiques i eines de comunicació efectiva per promoure l’equitat i la salut pública.

Falta d’informació clara i adaptada

Les investigadores Maria de Lluc Bauzà Amengual, Mireia Guillén-Solà i Patricia García Pazo apunten que aquest col·lectiu identifica el centre de salut i els centres escolars com a xarxes de suport. Tot i això, la falta d’informació clara i adaptada a les diferents realitats culturals i lingüístiques de la població s’identifica com a barrera de comunicació.

Com a conseqüència dels resultats, l’equip ha desenvolupat eines per facilitar la comprensió de la COVID-19 i les mesures preventives a través d’una guia dirigida als professionals sanitaris.

Aquest projecte forma part de les 11 investigacions que han finançat l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (ODCS) de la UIB i la Conselleria d’Afers Socials i Esport en el marc de les convocatòries I i II de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19.

Fitxa del projecte

  • Títol: Investigació sobre els efectes sociosanitaris de la COVID-19 entre la població
  • migrant: l’exemple de Son Gotleu (Palma).
  • Investigadores: Dra. Maria de Lluc Bauzà Amengual, Dra. Mireia Guillén-Solà i Dra. Patricia García Pazo (PDI).
  • Facultat: Infermeria i Fisioteràpia, UIB.
  • Col·laboració: Universitat Politècnica de Madrid, Universitat de Cantàbria, PowerHouse Hub i centre de salut de Son Gotleu (IB-Salut).
  • Finançament: 14.800 €

Documents relacionats

Data de publicació: 12/07/2022