Les universitats del G9 manifesten la seva preocupació per l'impacte de les modificacions legislatives en la contractació de personal de recerca

La Universitat de les Illes Balears ha acollit la reunió de la Comissió Sectorial de Recerca del grup els dies 6 i 7 d'octubre 

La Comissió Sectorial de Recerca del Grup 9 d'Universitats (G9), presidida pel rector de la Universitat de Castella-la Manxa, Julián Garde, s'ha reunit els dies 6 i 7 d'octubre de 2022 a la Universitat de les Illes Balears, per tractar assumptes d'interès comú, en la primera trobada presencial de tots els grups de treball de la sectorial des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.

Reunides més de 100 persones de les 9 universitats públiques, la Comissió Sectorial ha desenvolupat la tasca en sessions paral·leles dels grups de treball de vicerectors i vicerectores, unitats de gestió de la recerca, oficines de transferència de resultats de la recerca, Genueve Edicions, cultura científica, biblioteques, projectes europeus i escoles de doctorat, acordant les conclusions que es recullen en els seus respectius informes. Com a resultat de les sessions de treball, els membres de la sectorial han manifestat la seva preocupació pels canvis normatius continus i descompassats que impacten negativament en la gestió universitària i, en concret, en matèria de contractació laboral en l'àmbit de la recerca.

La reunió ha comptat amb l'assistència del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, qui ha destacat la importància del G9 en la política universitària espanyola. D'altra banda, s'ha celebrat una taula rodona commemorativa del 25è aniversari del Grup G9 en la qual s'han analitzat els principals avanços experimentats des de la constitució del grup i els reptes principals pendents en la recerca, innovació i transferència en les universitats espanyoles.

Impacte en la contractació de personal investigador

La Sectorial d’Investigació ha manifestat la seva preocupació per l'impacte de les modificacions legislatives recents en la contractació de personal investigador, ja que la vinculació habitual de la contractació d'aquest a la temporalitat i periodicitat de projectes d'àmbit europeu, estatal i autonòmic podria significar acomiadaments col·lectius i una major complexitat en la gestió del personal investigador contractat amb càrrec a aquests fons. Per aquest motiu, les universitats del G9 reclamen una definició més clara de les eines de captació i retenció del personal investigador que evitin la inseguretat jurídica derivada de la falta de concreció legislativa.

D'altra banda, la Sectorial fa una avaluació positiva dels reconeixements laborals recents en les etapes primerenques de la carrera investigadora. No obstant això, alerta dels efectes que tenen sobre l'autonomia universitària la successió de convocatòries infradotades que obliguen les universitats a destinar fons propis per a la seva correcta execució, menyscabant la seva autonomia per desplegar polítiques científiques, de recerca i innovació pròpies. Per això, sol·licita als organismes finançadors la compensació dels costos no planificats que les universitats estan assumint, així com que les convocatòries futures prevegin la dotació pressupostària necessària per pagar les indemnitzacions associades a la finalització del contracte.

Finalment, respecte a la modificació de la Llei de la ciència, les universitats del G9 consideren que s'ha perdut l'oportunitat de crear un marc d'actuació que faciliti l'atracció de finançament extern per a recerca col·laborativa amb l'entorn econòmic empresarial i per a la transferència. En aquesta línia, el grup confia que la Llei orgànica del sistema universitari estableixi els mecanismes necessaris per revertir aquesta situació i oferir les eines necessàries per fer una transferència eficaç del coneixement generat en les nostres universitats.

Grup 9 d'Universitats

El Grup 9 d'universitats (G9) és una associació conformada per les universitats que són úniques universitats públiques en les seves respectives comunitats autònomes: Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat d'Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universitat de La Rioja, Universitat d'Oviedo, Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universitat Pública de Navarra i Universitat de Saragossa. La finalitat de l'associació és potenciar les relacions entre les institucions universitàries pertanyents al grup, a fi de promoure, entre altres, la col·laboració en activitats docents i investigadores de la seva comunitat universitària. 

Documents relacionats

Data de publicació: 07/10/2022