Les simulacions de brots de malalties revelen la influència de la «sembra» de múltiples persones infectades

L'arribada contínua de persones infectades influeix en la velocitat de propagació local i en la magnitud del pic d'incidència 

Una nova anàlisi computacional suggereix que, més enllà de l'efecte inicial de l'arribada d'una persona infectada i la propagació de la malaltia a una població no infectada, l'arribada continuada de més individus infectats té una influència significativa en l'evolució i la gravetat del brot local. Els autors, liderats pels investigadors de l’IFISC Mattia Mazzoli i José Javier Ramasco, presenten aquests resultats en la revista d'accés obert PLOS Computational Biology.

A partir de la pandèmia de COVID-19, moltes recerques han estudiat la dinàmica dels brots locals causats pels primers casos detectats en una població, que estan vinculats als viatges. No obstant això, hi ha pocs estudis que hagin explorat si l'arribada de múltiples individus infectats pot influir en el desenvolupament d'un brot local, situació que es denomina «multisembra» (multiseeding).
 
Per examinar l'impacte de la sembra múltiple, primer simularen brots locals a Europa utilitzant un enfocament de modelatge computacional. Per capturar els esdeveniments de viatge i sembra, les simulacions incorporaren dades de localització del món real dels telèfons mòbils el març de 2020, quan va començar la pandèmia de la COVID-19.
 
Aquestes simulacions suggeriren que existeix una associació entre el nombre d'arribades «llavor» per població local i la velocitat de propagació, el nombre final de persones infectades i la taxa d'incidència màxima experimentada per la població. Aquesta relació sembla ser complexa i no lineal, i depèn dels detalls de la xarxa de contactes socials en la població afectada, inclosos els efectes dels tancaments.
 
Per comprovar si les simulacions reflecteixen amb exactitud els brots del món real, els investigadors cercaren associacions similars entre les dades de mobilitat i la incidència i mortalitat per COVID-19 durant la primera onada de la infecció a Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia i Espanya. Aquesta anàlisi va revelar forts indicis d'efectes de multillavor en el món real similars als observats en les simulacions.
 
A partir d'aquests resultats, els investigadors proposen un mètode per comprendre i reconstruir els patrons de propagació espacial dels principals esdeveniments que produeixen brots a cada país.
 
Els investigadors afirmen que, atès que ara es comprèn la rellevància de la multillavor, és crucial desenvolupar mesures de contenció que la tinguin en compte. Pròximament, els investigadors esperen incorporar a les seves simulacions els efectes de les vacunes i dels anticossos adquirits mitjançant la infecció.
 
Mazzoli M, Pepe E, Mateo D, Cattuto C, Gauvin L, Bajardi P, et al. (2021) Interplay between mobility, multi-seeding and lockdowns shapes COVID-19 local impact. PLoS Comput Biol 17(10): e1009326. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009326 

Data de publicació: 15/10/2021