Les millors notes d'accés a la universitat de juny de 2022

Dos alumnes eivissencs, Maria Cristina Guasch Cardona, del Col·legi Mestral d‘Eivissa, i Sergi Minchiotti Marí, de l’IES Algarb de Sant Jordi de Ses Salines, han tret la millor nota de la prova de batxillerat d’accés a la Universitat de totes les Illes Balears, empatats amb un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,6 de mitjana de la PBAU, i un 9,840 de nota d’accés. Tots dos han cursat la modalitat de Ciències.  

La nota d’accés és la nota que permet passar als estudis universitaris de grau. Es calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60 per cent de la nota mitjana de batxillerat i el 40 per cent de la qualificació del bloc d'accés de la PBAU.

La segona millor nota del bloc d’accés correspon a dos alumnes, també empatats: Joan Olives Vidal, de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, i Inés Prats Ferrer, de l’IES Sant Agustí de Sant Agustí des Vedrà, a l’illa d’Eivissa, amb un 9,8 de nota d’accés. Tots dos han cursat també la modalitat de Ciències. Amb molt poques dècimes de diferència, entre les cinc millors notes d’accés, tres estudiants són d’Eivissa, un de Menorca i una de Mallorca, Margalida Nadal Albertí, amb una nota d’accés de 9,772 punts.

Per modalitats, la majoria han cursat l’itinerari de Ciències, i entre els 10 alumnes amb millor nota només n’hi ha un d’Humanitats: Juan Andrés Rodríguez Nicolau, del Col·legi CIDE, amb un 9,76 de nota d’accés. La millor nota corresponent a l’itinerari de Ciències Socials és la de Yating Wun, de l’IES Ramon Llull, amb un 9,712.

Les millors notes de la PBAU corresponen a:

 • Maria Cristina Guasch Cardona, del Col·legi Mestral d‘Eivissa, i Sergi Minchiotti Marí, de l’IES Algarb de Sant Jordi de Ses Salines, amb un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,6 de mitjana de la PBAU, i un 9,840 de nota d’accés. Han cursat la modalitat de Ciències.  
 • Joan Olives Vidal, de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, i Inés Prats Ferrer, de l’IES Sant Agustí, de Sant Agustí des Vedrà, a l’illa d’Eivissa, amb un 10 de nota de mitjana de batxillerat, un 9,5 de mitjana de la PBAU, i un 9,8 de nota d’accés. Han cursat la modalitat de Ciències.  
 • Margalida Nadal Albertí, del Col·legi Sant Francesc de Palma, amb un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,43 de mitjana de la PABU, i un 9,772 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències.
 • Carla Soutelo Macanás, de l’IES Marratxí de Mallorca, amb un 9,95 de nota mitjana de batxillerat, un 9,5 de mitjana de la PBAU i un 9,77 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències.
 • Juan Andrés Rodríguez Nicolau, del Col·legi CIDE de Palma, amb un 10 de nota mitjana de batxillerat, un 9,4 de mitjana de la PBAU i un 9,76 de nota d’accés. Ha cursat l’itinerari d’Humanitats.
 • Marc Adrover Pons, de l’IES Santanyí, amb un 10 de nota mitjana de batxillerat, un 9,4 de mitjana de la PBAU i un 9,76 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències.
 • Helena Campoy Sánchez, del Col·legi Santa Maria, amb un 10 de nota mitjana de batxillerat, un 9,32 de mitjana de la PBAU i un 9,728 de nota d’accés. Ha cursat la modalitat de Ciències.
 • Jaume Reus Bennàssar de l’IES Guillem Cifre de Colonya, amb un 9,95 de nota mitjana de batxillerat, un 9,360 de mitjana de la PBAU i un 9,714 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències.
 • Yating Wu, de l’IES Ramon Llull de Palma, amb un 9,68 de nota mitjana de batxillerat, un 9,760 de mitjana de la PBAU i un 9,712 de nota d’accés. Ha cursat la modalitat de Ciències Socials.

Millors notes, per illes 

 • Millor d’Eivissa: Maria Cristina Guasch Cardona, del Col·legi Mestral d‘Eivissa, i Sergi Minchiotti Mari, de l’IES Algarb de Sant Jordi de Ses Salines, empatats amb un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,6 de mitjana de la PBAU, i un 9,840 de nota d’accés. Tots dos han cursat la modalitat de Ciències.
 • Millor de Menorca: Joan Olives Vidal, de l’IES Joan Ramis i Ramis, Maó. Té un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,5 de mitjana de la PBAU i un 9,8 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències. La segona millor nota de Menorca és la de Sergi Pons Deyà, de l’IES Biel Martí de Ferreries, amb un 9,666 de nota d’accés.
 • Millor de Mallorca: Margalida Nadal Albertí, del Col·legi Sant Francesc, de Palma, és l’alumna que ha tret la millor nota de la prova de batxillerat d’accés a la universitat de Mallorca, amb un 10 de mitjana de batxillerat, un 9,43 de mitjana de la PBAU i un 9,772 de nota d’accés. Ha fet la modalitat de Ciències.  

La nota específica, que suposa fins a 4 punts més, es calcula de manera personalitzada segons els coeficients de ponderació dels graus de cada universitat en relació amb dues de les notes de les matèries voluntàries a les quals els alumnes es podien presentar al bloc d’admissió. 

La convocatòria extraordinària de les proves d’accés a la universitat tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juliol. 

Data de publicació: 28/06/2022