Les eleccions al Rectorat de la UIB seran el 24 de maig

Les candidatures es podran presentar del 3 al 5 de maig, i la campanya electoral serà del 9 al 23 de maig

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha acordat que les eleccions al càrrec de Rector tindran lloc el 24 de maig de 2017, en primera volta, i el 31 de maig, en segona volta, si escau. L'inici formal del procés electoral ha començat amb la publicació de la convocatòria de les eleccions al Full Oficial de la Universitat (núm. 447).

El calendari electoral serà el següent:

  • Dia 2 de maig de 2017 (FOU extraordinari núm. 447): publicació de la convocatòria d’eleccions a Rector.
  • Del 2 al 9 de maig de 2017: exposició pública dels diferents censos electorals a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). Les reclamacions sobre els censos es podran presentar del 3 al 9 de maig.
  • Del 3 al dia 5 de maig de 2017: presentació de candidatures.
  • Dia 8 de maig de 2017: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
  • Del 9 al 23 de maig de 2017: campanya electoral.
  • Dia 24 de maig de 2017: votació en primera volta.
  • Dia 24 de maig de 2017: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.

En cas que cap dels candidats no hagi obtingut el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, se celebrarà una segona volta el dia 31 de maig. Aquest mateix dia la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Data de publicació: 26/04/2017