Les dones mantenen més bé el rendiment durant les proves de coneixements

Els resultats de les proves PISA revelen que les dones superen els homes en rendiment, independentment del tipus de prova, segons investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Erasme de Rotterdam 

La bretxa de gènere afavoreix les dones quan es tracta del rendiment en el transcurs de la realització de proves de coneixements. Així ho posa de manifest un treball publicat recentment a la revista científica Nature communications pels investigadors Pau Balart, del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears, i Matthijs Oosterveen, del Departament d'Economia de la Universitat Erasme de Rotterdam.

En el marc d'aquest treball, els investigadors han dut a terme dos estudis per investigar el rendiment durant el transcurs de les proves de coneixements i les seves implicacions per a les bretxes de gènere.

En el primer estudi, varen utilitzar dades de les proves PISA, una prova estandarditzada internacional que es fa cada tres anys per avaluar el rendiment dels alumnes de 15 anys en matèries com Matemàtiques, Ciències i lectura.

Utilitzant dades de les proves realitzades els anys 2006, 2009, 2012 i 2015, Balart i Oosterveen varen observar que, en començar la prova, les dones varen superar els homes en les proves de lectura, mentre que els homes varen superar les dones en les proves de Matemàtiques i Ciències, la qual cosa referma els estudis previs.

No obstant això, independentment del tipus de prova, les dones varen mostrar més capacitat per sostenir el rendiment durant la prova. Així, per a més del 20 per cent dels països inclosos en l'estudi, la bretxa de gènere en Matemàtiques i Ciències va quedar compensada o es va revertir després de dues hores d'examen.

En un segon estudi, els autors varen analitzar un conjunt de dades provinents de 441 proves de Matemàtiques d’una llargària variable. En aquest cas, els resultats assolits mostraren que les proves més llargues es varen associar amb una bretxa de gènere més estreta. És a dir, com més llarga era la prova menys diferències hi havia en els resultats entre homes i dones, malgrat les diferències detectades en aquest àmbit en el primer estudi.

La implicació més notable de l'estudi consisteix a subratllar que les dones tenen més habilitat a l’hora de sostenir el rendiment durant una prova cognitiva, una fortalesa que mereix visibilitat i reconeixement. A més, si bé la grandària i la rellevància estadística dels resultats assolits varia d'un país a un altre, vists els resultats, els investigadors consideren raonable assenyalar que aquesta diferència de gènere és evident en la majoria dels països dels quals se’n tenen dades, encara que presentin característiques i pertanyin a cultures molt diferents.

Referència bibliogràfica

Balart, P.; Oosterveen, M. (2019). «Females show more sustained performance during test-taking than males». Nature communicationshttps://doi.org/10.1038/s41467-019-11691-y

Data de publicació: 03/09/2019