Les cremes solars amb titani indueixen a adaptacions fisiològiques i causen estrès als musclos

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la UIB demostra que la presència de cremes solars als medis marins causa estrès oxidatiu als musclos 

La utilització de protectors solars s’ha incrementat exponencialment els darrers anys per la conscienciació de la societat sobre els riscs de l’exposició a radiacions ultraviolades. Aquest fet provoca la introducció de múltiples composts en els ecosistemes marins, entre els quals òxids de metalls pesants com el diòxid de titani, que poden tenir efectes perjudicials tant per a la flora com per a la fauna marina. Aquest fet es pot veure magnificat en zones amb gran pressió turística com són les illes Balears, tot i que l’impacte que poden tenir els composts presents en els protectors solars no s’havia observat fins ara.

La revista científica internacional Ecotoxicology and Environmental Safety ha publicat recentment un estudi del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears i del CIBEROBN, en el qual es descriu com la presència de cremes solars al medi incrementa els nivells de diòxid de titani en les brànquies dels musclos. Aquest increment és directament proporcional a la concentració de crema solar present al medi.

Els investigadors de la UIB han observat que concentracions baixes i mitjanes de cremes solars (concentracions semblants a les determinades a les aigües costaneres de les Balears) provoquen un increment en l’activitat d’enzims antioxidants com la catalasa, la glutatió-reductasa i la superòxid-dismutasa, i que aquest increment en les defenses antioxidants evita l’aparició de dany oxidatiu en els musclos i indica una resposta adaptativa. En canvi, concentracions més elevades de crema solar provoquen una desactivació d’aquests mecanismes antioxidants i un increment en el dany oxidatiu i potencials efectes neurotòxics en els musclos.

L'adaptació dels pops

Recentment, dos dels investigadors del NUCOX que han pres part en aquest estudi, els doctors Antoni Sureda i Xavier Capó, han participat també en una recerca conjunta amb l'IMEDEA (CSIC-UIB) sobre els canvis fisiològics que pateixen els pops per poder viure en ambients costaners amb impacte humà.

Referencia bibliogràfica

Sureda, A., Capó, X., Busquets-Cortès, C., Tejada, S. «Acute exposure to sunscreen containing titanium induces an adaptive response and oxidative stress in Mytillus galloprovincialis». Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018 Mar; 149:58-63. doi: 10.1016/j.ecoenv.2017.11.014.  

Notícia relacionada

Data de publicació: 29/01/2018