Les arrels genètiques de l'obesitat a Mallorca

La tesi doctoral de Sebastià Galmés detecta particularitats genètiques de la població de Mallorca que s'associen amb l'obesitat i el risc cardiovascular 

L'obesitat és el desequilibri nutricional més important i un dels principals problemes de salut en els països desenvolupats. Està lligada al risc de patir altres trastorns metabòlics relacionats, com ara la diabetis tipus 2, diversos tipus de càncer, hipertensió arterial, malalties coronàries i altres problemes cardiovasculars. Tot i que les Illes Balears formen part de la cultura de la dieta mediterrània, els seus ciutadans presenten una taxa elevada de mortalitat causada per accidents cardiovasculars provocats per motius que no s’acaben d’entendre.

La tesi doctoral de Sebastià Galmés Monroig, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha revelat que hi ha algunes variants genètiques, més freqüents entre la població mallorquina estudiada, que interaccionen amb components concrets de la dieta, i aquesta coincidència podria contribuir a l’increment del risc cardiovascular.

La tesi l'han dirigida el doctor Andreu Palou i la doctora Francisca Serra, catedràtics i investigadors del grup de recerca en Nutrigenòmica i Obesitat, del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB), que també pertany al CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) i a l'IDISBA (Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears).

La caracterització genètica, basada en la determinació de múltiples SNP (variants genètiques) associats al desenvolupament d’obesitat i risc cardiovascular, ha permès d’observar algunes particularitats genètiques de la població de Mallorca. Així, s'ha destacat més prevalença de l'al·lel de risc d'obesitat associat a la presència del SNP rs9939609 del gen FTO, que té un paper clau en les bases genètiques de l’obesitat. Galmés també ha identificat que, entre una part de la població, la combinació d'un conjunt de variants genètiques amb una dieta pobre en vitamina A podria ser un factor determinant dels desordres metabòlics associats a l’obesitat.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estudio nutrigenético de la obesidad en la población de Mallorca
  • Autor: Sebastià Galmés Monroig
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i nutrició personalitzada         
  • Directors: Francisca Serra Vich i Andreu Palou Oliver 

Data de publicació: 09/09/2019