Les PAP_Edu incrementen la matrícula en primera preferència dels estudiants a la Facultat d'Educació. El 84 per cent dels estudiants que s'hi han presentat són aptes

El mesos de maig i juny de 2021, un any més tard del que estava previst per mor de la pandèmia, la Facultat d’Educació de la UIB ha fet la primera prova d’admissió per als graus d’Educació Infantil i/o Primària. S’hi han presentat 534 estudiants, entre el campus i les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el 84 per cent dels quals ha superat totes les proves.

Les PAP_Edu

Les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil i/o Primària tenen l’objectiu de millorar la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. A través d'aquestes proves, es pretén garantir que l'alumnat de primer any comenci els estudis amb un nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques que tot aspirant a mestre hauria de tenir des del principi.
 
Les xifres
 
La Facultat d’Educació de la UIB ofereix 340 places.
 
Després de la primera edició de les proves PAP_Edu, les xifres mostren un increment de les adjudicacions de plaça en primera opció i de les matrícules en primera llista d’admesos en el curs 2021-22 (amb PAP_Edu), respecte del curs acadèmic 2020-21 (sense PAP_Edu).
 
De les 340 places (campus de Mallorca i seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera) que la UIB ofereix del grau d’Educació Infantil (100, i només a Mallorca) i del grau d’Educació Primària (200 a Mallorca, 20 a Menorca i 20 a Eivissa i Formentera), el curs 2021-22 han tingut plaça en primera preferència 326 estudiants, 62 més que el curs 2020-21, en què n’aconseguiren en primera opció 264 estudiants. L’increment és d’un 23,5 per cent. Aquest augment d’adjudicacions en primera preferència i del nombre de matriculats en primera llista d’admesos (37,9 per cent) demostra que els estudiants que han superat les PAP_Edu i que finalment comencen als estudis, estan més segurs d’optar per un grau de mestre, la qual cosa s’associa a més motivació envers la professió docent. I aquest és un dels objectius de la implementació de les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil i/o Primària.
 
El total de preinscripcions d’aquests estudis per al curs 2021-22 és de 1.559 (552 de les quals són en primera preferència), 81 menys que el curs passat (sense PAP_Edu). Aquesta reducció del nombre de preinscrits (-12.8 per cent) respecte del curs passat, tal com s’ha esdevingut a altres països, és deguda a l’efecte dissuasiu de les proves per a aquell alumnat que no està prou motivat envers la professió docent, o no es veu prou preparat per superar les proves.
 
En aquests moments, les places dels graus de Mestre que s’ofereixen a la UIB cobreixen el 61,6 per cent de la demanda total.
 
Més info: https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/pap/Informacio-general-de-la-prova/ 

Notícies relacionades

Documents relacionats

Data de publicació: 29/07/2021