L'anió nitrat pot actuar com a acceptor de càrrega negativa

La prestigiosa revista Nature Communications publica una recerca dels investigadors de la UIB Antoni Frontera i Antoni Bauzá 

L’anió nitrat (NO3) és un dels ions més comuns al món de la química, la bioquímica o la ciència dels materials. Per aquest motiu és de gran importància comprendre el paper que fa aquest anió als diferents sistemes on participa.

Un estudi realitzat pels investigadors Antoni Frontera i Antoni Bauzá, del grup de recerca en Química Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb el professor Tiddo J. Mooibroek, de la Universitat d’Amsterdam, reinterpreta el paper que fa l’anió nitrat en la Química Supramolecular. El treball s'ha publicat recentment a la prestigiosa revista Nature Communications.

Aquest estudi s’ha fet combinant càlculs ab initio d’alt nivell amb dades experimentals obtingudes analitzant les bases de dades de proteïnes Protein Databank (PDB) i de composts orgànics Cambridge Structural Database (CSD). En determinats sistemes dissenyats expressament perquè la càrrega d’aquest anió es trobi suficientment compartida amb les molècules veïnes situades al seu pla molecular emergeix una regió de potencial electrostàtic positiu a l’àtom de nitrogen del grup NO3, i això fa que aquest ió sigui capaç d'establir interaccions de caire atractiu amb espècies riques en electrons en la direcció perpendicular al pla molecular.

Referència bibliogràfica:

Bauzá, A.; Frontera A.; Mooibroek, T. «NO3 anions can act as Lewis acid in the solid state». Nature Communications, 2017, 8,14522. doi:10.1038/ncomms14522 

Data de publicació: 02/03/2017