L'adaptació dels bacteroidets als ambients salins

La tesi doctoral de Raúl Muñoz Jiménez investiga el parentiu genètic d’aquests bacteris per avaluar com influeix la salinitat de l’ambient en la selecció d’uns gens determinats 

Els bacteroidets (phylum Bacteroidetes) són bacteris molt estesos en el medi ambient i estan implicats en malalties agudes, com la sèpsia, i cròniques, com la malaltia de Chron. També participen en processos ecològics de gran escala a la mar i a la terra, com l’anomenat cicle del carboni.

Hi ha més de 1.500 espècies descrites i molt diferents, i, gràcies a la relació evolutiva d'un grapat de gens universals, se sap que són parentes entre si. En la tesi doctoral de Raúl Muñoz Jiménez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, es revisaren els rangs parentius entre els bacteroidets segons la seva semblança. A partir d'aquestes similituds, l’investigador va deduir quins gens són característics dels bacteroidets i, finalment, va posar a prova la hipòtesi que l'ambient selecciona determinats gens, en concret, els ambients salins.

Els resultats assolits per la recerca de Raúl Muñoz Jiménez proporcionaren la descripció de set noves categories de bacteroidets: una classe, un ordre i cinc famílies. I d'un nou phylum, Rhodothermaota, amb vuit categories noves. En total, es varen aportar 16 noms nous a la taxonomia de bacteris.

En els seus genomes, es va veure que cap de les característiques que es pensava pròpia de bacteroidets no és hereditària. Però s’observaren patrons d'herència en la seva maquinària respiratòria i un sistema de secreció (T9SS). La cadena respiratòria canònica té cinc complexos de proteïnes. El bacteroidet original tenia un complex alternatiu III (ACIII-Caa3), en lloc dels complexos III i IV. En la seva evolució, varen inventar un complex NQR que substitueix el complex I en els genomes en què està codificat. Aquest complex fa servir sodi i no protons per crear el potencial electroquímic de la respiració, adaptant-se a ambients salins. Finalment, els bacteroidets anaerobis varen envair el complex ACIII-Caa3, però mantenen part de la cadena de respiració de l'oxigen. Aquest descobriment és una important aportació per entendre la vida dels bacteroidets, la seva aplicació biotecnològica i el desenvolupament de teràpies noves.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Doctorand: Raúl Muñoz Jiménez
  • Títol: Phylogenomics of Bacteriodetes; halophilic Bacteriodetes as an example on how their genomes interact with the enviroment
  • Directors: Dr. Ramon Rosselló Mora i Dr. Rudolf Amann
  • Programa de doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica 

Data de l'esdeveniment: 09/12/2020

Data de publicació: 09/12/2020