La transformació del campus de la UIB avança cap a l'autosuficiència energètica

La Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears presenten les accions de l'Estratègia de sostenibilitat 2030 finançades en convocatòries públiques.  

La UIB ha obtingut 33,1 milions d'euros en convocatòries públiques competitives de subvencions per finançar la transformació energètica del campus universitari.

La Universitat de les Illes Balears ha presentat els avanços en les accions finançades en convocatòries públiques en el marc de l’eix d’energia de l’Estratègia de sostenibilitat 2030. En un acte que ha tingut lloc al campus de la UIB, el Rector, doctor Jaume Carot, ha donat a conèixer als representants del Govern de les Illes Balears l’estat de les actuacions previstes per transformar la UIB  en una institució modèlica en sostenibilitat i compromís amb la conservació del medi ambient. 

A l’acte hi han assistit, per part del Govern de les Illes Balears, el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, senyor Alejandro Sáenz de San Pedro, i el director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, senyor Diego Viu. Per part de la UIB, hi han assistit el vicerector d’Economia i Infraestructures, doctor Carles Mulet; la Gerenta, senyora M. Consolación Hernández, i el delegat del Rector per a la transició energètica, doctor Vicenç Canals, ha estat l’encarregat d’explicar els detalls de les actuacions.

L’Estratègia de sostenibilitat 2030 preveu cobrir el 100 per cent del consum elèctric del campus de la UIB amb autoconsum fotovoltaic l’any 2026. Per aconseguir-ho, s’ha prioritzat l’aprofitament de les cobertes dels edificis (cobriran el 22,96% de la demanda energètica del campus), zones d’aparcament marcades per la Llei 10/2019, i d’alguns terrenys urbans altament antropitzats del campus.

En total es preveu desplegar 7.484 kWp d’autoconsum fotovoltaic, que permetran generar 11.195,20 MWh/any i reduir l’emissió de 3.213 tones de CO2 per any, una quantitat equivalent al CO2 capturat per 160.650 arbres al llarg d’un any. La previsió és que el desplegament de les accions previstes en l’Estratègia de sostenibilitat 2030 permeti  reduir l’emissió de 80.325 tones de CO2 fins a l’any 2050.

Finançament públic

La UIB ha aconseguit fins ara 33,1 milions d’euros a través de diferents convocatòries públiques competitives del Govern de les Illes Balears per finançar bona part de les actuacions previstes en l’Estratègia de sostenibilitat 2030.

Concretament, 20,7 milions d’euros en convocatòries de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per implementar diferents actuacions de l’eix d’energia que tenen com a objectiu aconseguir la neutralitat energètica del campus mitjançant el desplegament d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i la renovació de l’enllumenat públic exterior.  

Altres 12,4 milions d’euros s’han obtingut de convocatòries de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per executar actuacions de l’eix d’eficiència que tenen com a objectiu minimitzar el consum d’energia mitjançant la rehabilitació energètica de diversos edificis del campus, i instal·lar una planta de climatització/calefacció d’alta eficiència.

Pèrgoles als aparcaments i punts de recàrrega de vehicles elèctrics

L’Estratègia de sostenibilitat preveu cobrir amb pèrgoles fotovoltaiques diferents zones d’aparcament del campus, de manera que es pugui incrementar notablement l’autoconsum elèctric i, a la vegada, es doti de noves zones d’ombra les àrees d’aparcament per augmentar el confort dels usuaris.

Entre les actuacions que ja són una realitat hi ha les dues pèrgoles de generació fotovoltaica que cobreixen les zones d’aparcament del caminal d’Eivissa, davant els edificis Guillem Cifre de Colonya i Gaspar M. de Jovellanos, amb una potència instal·lada de 281,11 kWp.

La instal·lació de les pèrgoles s’ha realitzat de manera paral·lela a la de 14 punts dobles de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que ja es troben en funcionament.

Aquestes actuacions s’han desenvolupat en el marc del projecte PRAL22- 16/2022, que ha finançat parcialment la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, a través de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, mitjançant la convocatòria pública de subvencions destinades a establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el context de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i les mesures per impulsar el turisme sostenible.

Xarxa intel·ligent de gestió de l’energia

En els propers mesos es preveu que la UIB i la FUEIB licitin diferents actuacions en l’àmbit de l’eix d’energia, finançades a través del Pla d’inversions per a la transició energètica a les Illes Balears (PITEIB), que preveuen instal·lacions fotovoltaiques en diferents zones d’aparcament del campus i les cobertes dels edificis Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós i les instal·lacions esportives, així com la instal·lació de 19 punts dobles nous de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics.

Entre totes les actuacions previstes per als propers mesos destaca de manera especial el projecte PITEIB Innovadors 1/2023, que permetrà desplegar al campus de la UIB un projecte pilot innovador de planta virtual d’energia (Virtual Power Plant) que farà possible el control i la gestió eficient dels recursos energètics descentralitzats que integren el projecte. Aquest projecte va aconseguir un finançament rècord de 18,7 milions d’euros en una convocatòria del Govern de les Illes Balears finançada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu Next Generation EU.

Rehabilitació d’edificis

La UIB també ha publicat la licitació de les obres per a la rehabilitació energètica de l’ala de Química de l’edifici Mateu Orfila i Rotger del campus universitari per un import total de 5.052.210,02 d’euros. La previsió és que aquesta actuació hagi finalitzat abans del 31 de març de 2026.

Aquesta actuació té com a objectiu reduir almenys un 30 per cent el consum d’energia primària no renovable de l'edifici a partir de la intervenció en els elements constructius de l’edificació: renovació dels sistemes de climatització i ventilació, implantació de sistemes avançats de control del consum i la gestió de la demanda, interconnexió amb la xarxa de districte del campus, millora dels sistemes d’il·luminació i renovació de la fusteria exterior i de l’aïllament exterior de l’edifici.  

A més, es preveu que en les pròximes setmanes es publicarà la licitació de les obres de rehabilitació energètica de l’edifici Ramon Llull, que també tenen com a objectiu reduir el consum d’energia primària de l’edifici.

Ambdues actuacions s'inclouen en el Programa d’impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP), dissenyat en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – Next Generation EU a través del Govern de les Illes Balears.

Estratègia de sostenibilitat 2030

Aquestes actuacions s’inclouen en l’Estratègia de sostenibilitat 2030 de la Universitat de les Illes Balears, una iniciativa que té com a objectiu general transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi. L’Estratègia de sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promou el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament. 

L’Estratègia de sostenibilitat, a la vegada, s’inscriu en el Pla estratègic universitari 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. Un d’aquests objectius és, precisament, incorporar el valor de la sostenibilitat a la gestió mitjançant l’Estratègia de sostenibilitat de la UIB. 

Per a més informació, podeu consultar els enllaços <https://sostenibilitat.uib.cat> i <https://pla.uib.cat>.

Data de publicació: 08/07/2024