La tesi doctoral de Yolanda Gómez conclou que les femelles pal·lien millor els efectes negatius de l'estrès oxidatiu associat a l'obesitat i l'envelliment

La tesi doctoral de Yolanda Gómez Pérez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia la implicació de l'estrès oxidatiu en l'alteració de la sensibilitat a la insulina induïda per l'obesitat dietètica i avalua la influència del sexe i l'edat en rates. L'estudi Implicación del estrés oxidativo asociado a la obesidad dietética en la alteración de la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético de rata. Diferencias entre machos y hembras conclou que les rates femella presenten una major capacitat que els mascles per pal·liar els efectes deleteris de l'estrès oxidatiu associat a l'obesitat dietètica i a l'envelliment sobre la sensibilitat a la insulina, la qual cosa es podria relacionar amb el dimorfisme sexual descrit en la incidència d'algunes malalties cròniques. La tesi doctoral de Yolanda Gómez ha estat dirigida per les doctores Ana María Proenza Arenas i Isabel Lladó Sampol, professores del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/11/2011