La tesi doctoral de Ramon Pujol desenvolupa una metodologia per millorar el rendiment d'un concentrador solar creat a la UIB

La tesi doctoral de Ramon Pujol Nadal, defensada a la UIB, ha desenvolupat una nova metodologia que cerca millorar el rendiment d’un concentrador solar. Els resultats obtinguts han permès transferir coneixement cap a una empresa de base tecnològica (spin off) sorgida de la UIB, Tecnología Solar Concentradora, SL, que ha finançat part de la recerca. La investigació ha permès identificar millores en el prototip de concentrador solar CCStaR V1, desenvolupat a la UIB. Aquestes millores s’han incorporat a una nova versió del concentrador, el CCStaR V2, i s’estan avaluant de manera experimental. L’estudi Comportamiento óptico y térmico de un concentrador solar lineal con reflector estacionario y foco móvil l’ha dirigit el doctor Víctor Martínez Moll, del Departament de Física

Documents relacionats

Data de publicació: 05/10/2012