La tesi doctoral de Patrícia Horrach, defensada a la UIB, radiografia el sector de l'economia solidària a les Illes Balears. Departament d'Economia de l'Empresa

La tesi doctoral de Patrícia Horrach Rosselló s'ha articulat entorn de diversos objectius: aprofundir en el coneixement de les empreses d'economia solidària, analitzar les potencialitats de la comptabilitat financera i de la comptabilitat social, com a sistemes d’informació dels aspectes de solidaritat en aquestes entitats, concretar els elements de responsabilitat social inherents als seus principis d’actuació i configurar aquest sector a les Illes Balears, quant a forma jurídica, beneficiaris i magnituds econòmiques i a l'aplicació efectiva d’iniciatives de responsabilitat social. El treball Responsabilidad social y contabilidad en las empresas de economía solidaria. Estudio teórico y aplicación en Illes Balears, defensat a la Universitat de les Illes Balears, ha estat dirigit pel doctor Antoni Socias Salvà, catedràtic del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/03/2011