La tesi doctoral de Miquel Bennasar Veny crea un qüestionari per avaluar els estils de vida i l'estat de salut dels alumnes de la UIB

La tesi doctoral de Miquel Bennasar Veny, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha dissenyat i validat un qüestionari per avaluar els estils de vida i l'estat de salut dels estudiants universitaris: el qüestionari ESVISAUN. L’estudi Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: la Universidad como entorno promotor de la salud l’han dirigit els doctors Antoni Aguiló i Jordi Pericàs, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, i el doctor Lluís Ballester, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Documents relacionats

Data de publicació: 07/11/2012