La tesi doctoral de Miquel Àngel Vidal destaca el vessant intimista, crític i compromès de l'obra de Llorenç Moyà

La tesi doctoral de Miquel Àngel Vidal, defensada a la Universitat de les Illes Balears, aprofundeix en la vida i l’obra de Llorenç Moyà (Binissalem, 1916 – Palma, 1981), inserint-les en el seu context històric i cultural, i qüestiona la imatge de Moyà com un poeta esteticista, barroc i amb propensió a la temàtica evasionista i religiosa, tot demostrant que, a més de seguir una interessant evolució literària, va escriure obres transcendents, tant en la línia de l’intimisme com de la crítica social i el compromís polític. La recerca Llorenç Moyà. Vida i literatura (poesia i prosa) l'ha dirigida el doctor Joan Mas i Vives, catedràtic de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

A l'estudi, Miquel Àngel Vidal fa la biografia de Moyà, analitza la seva evolució estètica i ideològica i les seves obres poètiques i en prosa. També fa una descripció de les obres en castellà, així com una catalogació i descripció temàtica del teatre. La tesi també inclou un apèndix en el qual es recull una selecció de les obres inèdites de l’escriptor binissalemer, entre d’altres documents (personals i laborals, arxiu fotogràfic, correspondència, dibuixos...). 

Documents relacionats

Data de publicació: 04/06/2012