La tesi doctoral de Marly Fernández, defensada a la UIB, revisa el fenomen jurídic des d'un enfocament naturalista. Departament de Filosofia i Treball Social

La tesi doctoral de Marly Lobato Fernández, defensada a la Universitat de les Illes Balears, duu a terme una anàlisi naturalista del fenomen jurídic i té com a objectiu fer una revisió crítica sobre la gènesi i l'evolució, l'objecte i la funció del Dret, integrant constitutivament la naturalesa humana en l'actual edifici teòric i metodològic de la ciència jurídica. El treball Derecho y naturaleza humana. Directrices para un modelo de realización del derecho a partir de un enfoque naturalista, que ha estat dirigit pel doctor Camiló José Cela Conde, planteja una visió del Dret entès com una estratègia socioadaptativa evolucionada a partir de la complexitat cognitiva i cultural de l'ésser humà i emprada per articular, mitjançant actes que són qualificats com a valuosos, els vincles socials relacionals a través dels quals els humans construïm sistemes acceptables d'interacció i estructuració social.

Documents relacionats

Data de publicació: 30/03/2011