La tesi doctoral de Jesús Molina proposa un nou model de presa de decisions sanitàries basat en l'autodeterminació del pacient

La tesi doctoral de Jesús Molina Mula, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha analitzat els models de presa de decisions dels pacients en l’àmbit sanitari i proposa un nou model basat en l’autodeterminació del pacient. L’estudi Saber, poder y cultura de sí en la construcción de la autonomía del paciente en la toma de decisiones. Relación de la enfermera con el paciente, familia, equipo de salud y sistema sanitario l’han dirigit la doctora Julia Gallo Estrada, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, el doctor Bernat Riutort Serra, del Departament de Filosofia i Treball Social, i la doctora Elisabeth Peter, de la Universitat de Toronto. 

Documents relacionats

Data de publicació: 10/05/2013