La tesi doctoral de Catalina Pons-Estel, defensada a la UIB, analitza la regulació del fet religiós a les Illes Balears

L'objectiu de la tesi doctoral de Catalina Pons-Estel Tugores ha estat analitzar les normes produïdes en l'àmbit autonòmic balear que regulen la dimensió social del factor religiós. La investigadora s'ha centrat en la manera com la descentralització de competències incideix en la regulació que es fa de la matèria religiosa i en com la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promou les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups religiosos siguin reals i efectives. Per això, atesa la inexistència d'una norma bàsica que reguli l'exercici de la llibertat religiosa en el marc de les competències de la CAIB, s'han estudiat les referències legislatives que es troben disperses, com també la jurisprudència i els treballs doctrinals.

L'estudi Derecho eclesiástico balear també inclou una recerca sobre el grau d'implantació de cadascuna de les comunitats religioses a les Illes Balears i l'estudi del marc jurídic de la llibertat religiosa centrat en les diverses matèries en què incideix aquest dret. És, en definitiva, un ambiciós treball que pretén sintetitzar la realitat del Dret eclesiàstic a l'àmbit autonòmic balear. La tesi ha estat publicada amb el títol Derecho autonómico y religión. El caso balear per l'editorial Aranzadi – Civitas amb l'aval de l'Institut d'Estudis Autonòmics (IEA) de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 02/12/2010