La tesi doctoral d'Ester Blanco, defensada a la UIB, analitza les raons de les empreses turístiques per dur a terme iniciatives ambientals voluntàries

La teoria econòmica neoclàssica assenyala que els agents econòmics tenen l'increment dels beneficis com a raó de ser. Des d'aquesta perspectiva, es considera que les empreses contaminaran tant com els sigui permès, si això els comporta algun tipus d'estalvi, i no es preveu que duguin a terme una gestió ambiental costosa, si no és que hi estan obligades. Les iniciatives ambientals voluntàries no tenen cabuda en aquesta òptica, que apunta la intervenció pública com un element imprescindible per evitar la sobreexplotació dels recursos naturals. Ara bé, hi ha empreses de diferents sectors que, de manera voluntària, han posat en marxa iniciatives per reduir l'impacte ambiental de la seva activitat i contradiuen aquest model.

Per què ho fan? Quins incentius tenen? Aquestes són les preguntes que s'ha plantejat resoldre Ester Blanco amb la tesi doctoral «An economic and institutional approach to the use of natural common-pool resources by the tourism industry», defensada a la Universitat de les Illes Balears. El treball ha estat dirigit per Javier Lozano Ibáñez i Javier Rey-Maquieira Palmer, professors del Departament d'Economia Aplicada de la UIB. La investigadora ha desenvolupat un conjunt de models econòmics per construir una explicació teòrica de les accions ambientals voluntàries que duen a terme les empreses, especialment les del sector turístic. L'objectiu de la recerca ha estat analitzar els incentius que tenen les empreses turístiques, com a usuàries dels recursos naturals, per emprendre iniciatives ambientals sense estar-hi obligades.

Documents relacionats

Data de publicació: 13/09/2010