La tesi doctoral d'Esperança Amengual, defensada a la UIB, ha desenvolupat un model d'avaluació del treball en equip en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

La tesi doctoral d'Esperança Amengual Alcover, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat un model d'avaluació del treball en equip en els projectes de desenvolupament d’aplicacions informàtiques. La recerca ha identificat els factors imprescindibles per fer aquesta tasca de manera productiva i ha permès desenvolupar una aplicació informàtica d'autoavaluació

Els desafiaments a què s’enfronten els projectes de desenvolupament d’aplicacions informàtiques depenen de l’equilibri entre tres aspectes ben distints: els processos, la tecnologia i les persones. La integració d’aquests tres elements del triangle conegut com «the people, process and technology triangle» sovint es considera la base per aconseguir l’èxit en aquests projectes. En aquest sentit, la tesi doctoral d'Esperança Amengual Alcover, «Un modelo de evaluación del trabajo en equipo en proyectos de software», dirigida per la doctora Antònia Mas Pichaco, analitza un d'aquests vèrtexs: el de les persones. La recerca ha permès identificar els factors imprescindibles per dur a terme el desenvolupament d’aplicacions informàtiques de manera productiva. També s'ha desenvolupat un model d'avaluació del treball en equip que ha estat implantat en els equips de desenvolupament d’aplicacions informàtiques de quatre empreses de les Illes Balears.

Així mateix, amb la intenció d'obtenir més resultats empírics de manera eficient i de poder validar el model en un gran nombre d'empreses, s'ha desenvolupat SETE (Software de Evaluación del Trabajo en Equipo), una eina informàtica d'autoavaluació del treball en equip que permet a les empreses de desenvolupament d'aplicacions informàtiques avaluar els seus equips, i proporciona diferents gràfics que mostren el perfil dels equips avaluats respecte dels factors clau del treball en equip.

Documents relacionats

Data de publicació: 27/09/2010