La tesi doctoral d'Antoni Quetglas estudia l'impacte social dels moviments migratoris de la vall de Sóller entre 1830 i 1936

La tesi doctoral d’Antoni Quetglas Cifre, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia l’evolució social i cultural de la Vall de Sóller, tot incidint en els efectes que els fenòmens migratoris varen tenir en aquesta evolució. L’estudi Societat, cultura i política a l’època dels moviments migratoris cap a Amèrica i Europa. El cas de la Vall de Sóller (1830-1936) l’ha dirigit el doctor Antoni Marimon Riutort, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Documents relacionats

Data de publicació: 24/05/2013