La tesi doctoral d'Andrés Tasada proposa noves estratègies de síntesi de models d'interacció metall-dinucleòtid

La tesi doctoral d’Andrés Tasada Lozano, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa distintes estratègies de síntesi de diversos models per estudiar les interaccions metall-dinucleòtid. L’estudi Síntesis y caracterización de complejos metálicos con bisadeninas y bispirimidinas l’han dirigit els doctors Ángel García i Joan Jesús Fiol, del Departament de Química.

El treball d’Andrés Tasada és una aportació des de la recerca bàsica en el camp de la química bioinorgànica per ajudar a entendre millor determinats aspectes del funcionament bioquímic de l’organisme humà. Concretament, des d’aquesta àrea del coneixement s’estudia la influència dels ions metàl·lics en els processos biològics i com la unió d’aquests ions a molècules orgàniques pot fer canviar significativament la seva activitat biològica i farmacològica. 

Documents relacionats

Data de publicació: 01/02/2013