La tesi de Raquel Vaquer estudia els canvis en la concentració d'oxigen dissolt en les aigües de la mar produïts per l'acció humana i les conseqüències per a la vida marina. IMEDEA (UIB-CSIC)

L’increment de les pertorbacions humanes en els ecosistemes costaners durant el darrer segle posa en perill el funcionament d’aquests ecosistemes i la seva biodiversitat. L’augment de l’aport de nutrients a les costes (fenomen conegut com a eutrofització), que és conseqüència d’aquesta acció humana, i l’escalfament global són les dues pressions que afecten els sistemes costaners amb més incidència. Com respondran aquests sistemes a l’efecte combinat d’aquestes pressions és incert. En aquest sentit, la tesi doctoral de Raquel Vaquer Sunyer, Changes in coastal marine dissolved oxygen due to anthropogenic disturbances and consequences for marine life, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza les conseqüències d’aquestes pressions en el metabolisme de les comunitats marines i en les dinàmiques d’oxigen. Els resultats confirmen un increment més gran en les taxes respiratòries que en les de producció amb l’escalfament en sistemes experimentals, mentre que no es troben diferències entre les respostes d’aquestes taxes metabòliques a la temperatura, dins el seu rang tèrmic actual, en un sistema bentònic natural. La tesi l’ha dirigida el doctor Carlos M. Duarte, investigador de l’IMEDEA (UIB-CSIC).

Documents relacionats

Data de publicació: 27/06/2011