La tesi de Julia Gallo recomana potenciar els serveis comunitaris que permetin a les persones més grans de 75 anys viure soles al seu domicili

La tesi doctoral de Julia Gallo Estrada, defensada a la Universitat de les Illes Balears, explora les estratègies d'adaptació i els factors que determinen la permanència al domicili de les persones més grans de 75 anys que viuen soles. L'estudi Dependencia y entorno residencial y familiar de las personas mayores de 75 años que viven solas: Autopercepción y comportamiento parteix de la premissa que la majoria de persones més grans de 75 anys que viuen soles té alguna dificultat per satisfer les seves necessitats bàsiques i instrumentals a causa de la pèrdua d'autonomia. En aquest sentit, la tesi pretén caracteritzar les pràctiques socials vinculades a la forma residencial de les persones grans que viuen soles i la percepció que les famílies tenen d'aquest fenomen. La recerca s'ha centrat a explorar de quina manera interaccionen el gènere, el nivell d'autonomia, la xarxa sociofamiliar i el nivell educatiu de les persones grans en la seva decisió de romandre en solitud al domicili. La tesi doctoral de Julia Gallo ha estat dirigida pel doctor Alexandre Miquel Novajra, professor de l'àrea d'Antropologia del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB, i s'inscriu en el marc del projecte de recerca d'avaluació de tecnologies sanitàries de l'Institut de Salut Carlos III Factores que modifican la dependencia en las personas mayores que viven solas (PI09/90348).

Documents relacionats

Data de publicació: 12/12/2011