La suplementació amb leucina durant la lactància protegeix de l'obesitat els fills mascles, però no les femelles

La tesi doctoral de Nora López també conclou que els efectes adversos observats sobre la progènie femenina es contraresten si la suplementació amb leucina es manté al llarg de tota la vida

Actualment, hi ha una elevada prevalença de l'obesitat en les societats desenvolupades. A causa d'aquest fet, hi ha un creixent interès per dur a terme una alimentació òptima i per disposar d'adequats biomarcadors robusts de salut/malaltia que ajudin a predir si un individu està predisposat a patir l'obesitat, abans que aquesta malaltia es desenvolupi, de manera que amb aquesta informació es puguin posar en marxa certes estratègies nutricionals i prevenir-la.

L'estudi que s'aborda en la tesi doctoral de Nora López Safont, defensada a la Universitat de les Illes Balears, pretén contribuir a identificar i caracteritzar potencials biomarcadors predictius d'obesitat i/o alteracions metabòliques associades. La tesi l’han dirigida la doctora Francisca Serra i el doctor Andreu Palou, investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN).

En l’estudi s'ha desenvolupat un model animal basat en la suplementació materna amb leucina durant la lactància, basant-se en la hipòtesi que la suplementació amb leucina, que és un aminoàcid essencial que fa possible que les cèl·lules sintetitzin proteïnes, podria incrementar els nivells de leptina en llet materna. En aquest context, resultats previs de l’equip investigador del LBNB i del CIBEROBN han demostrat el paper protector enfront de l'obesitat de la ingesta de quantitats òptimes de leptina en rates lactants mascles.

Els resultats assolits en la tesi doctoral de Nora López indiquen que la suplementació de la dieta estàndard amb leucina (2%) en rates, promou un augment de la leptina en llet i això s'associa al desenvolupament d'una progènie masculina protegida, en certa mesura, enfront del desenvolupament d'obesitat induïda per dietes hipercalòriques en edat adulta. No obstant això, té l'efecte contrari en la progènie femenina, que mostra major propensió a l'obesitat en edat adulta i també certa resistència a l'acció de la insulina. És interessant destacar que els efectes adversos observats sobre la progènie femenina es contraresten si la suplementació amb leucina es manté la resta de la vida.

A més, en el marc d’aquesta recerca s'ha identificat un conjunt de biomarcadors pel seu potencial interès en l'àmbit de l'obesitat i en estudis posteriors per a la seva validació en altres models experimentals i en humans: a) de major susceptibilitat a obesitat en femelles: menor expressió de leptina, adiponectina i UCP2 en teixit adipós; b) de millor control glucèmic en femelles: major proporció de linoleic i menor d’oleic i mirístic en plasma; c) de protecció enfront de l'obesitat en mascles: lactància amb llet enriquida en leptina i en PUFAs; d) de control glucèmic inadequat en mascles: nivells plasmàtics baixos de linolènic i elevats de linoleic.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estudio de la suplementación de la dieta materna con leucina durante la lactancia sobre la predisposición a la obesidad de la progenie e identificación de potenciales biomarcadores asociados
  • Autor: Nora López Safont
  • Programa de doctorat: Ciències Mèdiques Bàsiques
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Francisca Serra Vich i Andreu Palou Oliver 

Data de publicació: 12/05/2015