La situació de les dones davant els canvis de govern als Estats Units

La tesi doctoral de Kamal Ahmad Hasan Alzghoul examina l'impacte del canvi de les agendes dels partits de govern sobre els temes de gènere i els drets de les dones als Estats Units entre 1970 i 2015

La tesi doctoral de Kamal Ahmad Hasan Alzghoul, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga l'estatus de la dona als Estats Units mitjançant l'estudi de l'impacte dels canvis d'agenda dels diferents governs sobre els drets de les dones.

L'investigador estudia els acompliments de cada administració nord-americana durant les últimes quatre dècades per explicar com i per què les qüestions sobre les dones s’anaven fragmentant en cada període presidencial, i per què el procés legislatiu tractava de manera fragmentària els casos sobre les dones durant un llarg període de temps, sense una comprensió integral dels drets de les dones i la representació de les dones en la política. Per a això, la tesi inclou entrevistes i qüestionaris distribuïts a ciutadans nord-americans.

En primer lloc, l'investigador s'ha centrat en els impactes generats pels canvis en la política interior de les administracions nord-americanes sobre la representació de les dones en el sistema polític. En segon lloc, investiga els impactes de la política interior sobre els assoliments de les dones en l'educació. En tercer lloc, investiga els impactes de la política interior sobre l'ocupació de les dones en la força de treball nord-americana. En quart lloc, investiga els impactes de la política interior sobre la protecció de les dones contra la violència.

Per dur a terme les recerques esmentades, la tesi estudia la política interior de cada administració nord-americana durant el període 1970-2015. Per tant, la importància d'aquest estudi és que empra una gran quantitat de dades per estudiar la intersecció de les ciències socials relacionades amb el gènere, i dades sobre canvis ocorreguts en igualtat de gènere i desigualtat al mateix temps als Estats Units durant el període històric (1970-2015) i les formes en què aquests canvis varen afectar l'experiència de les dones en la comunitat nord-americana. A més d'això, aquesta tesi descriu la història i analitza qüestions polítiques i socials durant quatre dècades de la història nord-americana.

Els resultats de la documentació recopilada i de les entrevistes i els qüestionaris distribuïts confirmen els impactes del canvi en les agendes de les administracions nord-americanes sobre qüestions de gènere i qüestions sobre les dones durant el període 1970-2015. Es varen descobrir impactes en diferents dominis, com la representació política de les dones, l'assoliment de les dones en l'educació, l'assoliment de les dones en la força de treball nord-americana i la violència contra les dones. La informació recopilada indica que el Partit Demòcrata ha manejat millor les qüestions sobre les dones que el Partit Republicà. La tesi es beneficia dels estudis històrics per investigar un tema social sota el poder polític, i prepara el camí per a futurs estudis sobre la situació de la dona.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Gender and women's issues under the american administrations over the period 1970-2015
  • Autor: Kamal Ahmad Hasan Alzghoul
  • Programa de doctorat: Història, Història de l'Art i Geografia
  • Directors: Sebastià Serra Busquets i Esperança Bosch Fiol 

Data de publicació: 31/07/2018