La serp d'aigua causa un elevat estrès bioquímic en el ferreret

Un grup d'investigadors de la UIB i de l'Hospital Son Llàtzer publiquen un estudi sobre la resposta bioquímica que activa els mecanismes antidepredadors d'aquesta espècie endèmica amenaçada  

El ferreret (Alytes muletensis), juntament amb la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis), són els únics vertebrat terrestres endèmics que formen part de la fauna prehumana de les Illes Balears. L'arribada de l'home a les Balears va anar acompanyada de la introducció d'espècies que afectaren significativament la biodiversitat insular. Entre aquestes espècies acompanyants, en època romana, va arribar la serp d’aigua (Natrix maura), que actualment constitueix la primera causa d’amenaça sobre les poblacions de ferreret. Emperò, amb el pas dels anys de convivència forçada, el ferreret ha desenvolupat tota una sèrie de mecanismes antidepredadors, com ara canvis comportamentals o canvis morfològics i de coloració, que posen de manifest l’intent d’escapar d’un depredador devastador com la serp d’aigua. Però fins ara, es desconeixia la resposta bioquímica d’aquesta relació de depredació.

En aquest sentit, i per tal de comprendre una mica més aquests mecanismes antidepredadors, un equip interdisciplinari d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de l'Hospital Son Llàtzer han estudiat, des d'un punt de vista bioquímic, la resposta del ferreret a la presència de la serp d’aigua.

Els resultats obtinguts pel doctor Antoni Sureda i el senyor Xavier Capó, del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la UIB; la doctora Silvia Tejada, de la Unitat d’Investigació de l’Hospital Son Llàtzer;  i el doctor Samuel Pinya, del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària de la UIB, posen de manifest que aquest amfibi endèmic és capaç de detectar l’olor que desprèn la serp, i activar el metabolisme oxidatiu de les cèl·lules del ferreret, posant-lo en alerta.

Els investigadors d’aquests grups de recerca han convergit en la disciplina de la Bioquímica Ecològica, posant de manifest la importància de la recerca interdisciplinària a la Universitat de les Illes Balears. Com a fruit d’aquesta col·laboració, s’ha comprès de quina manera es veu afectat el ferreret per la presència del seu principal depredador, a nivells fins ara desconeguts. A més, el treball publicat a la prestigiosa revista Science of the Total Environment constitueix un dels primers casos en què es demostren bioquímicament els efectes d’un depredador sobre la seva presa en sistemes aquàtics.

Actualment, els investigadors treballen en futurs estudis que permetin observar les respostes bioquímiques de diferents espècies animals i vegetals a la influència de diferents factors ambientals, desenvolupant així la línia conjunta de recerca de Bioquímica Ecològica.

Referència bibliogràfica

Samuel Pinya, Silvia Tejada, Xavier Capó, Antoni Sureda «Invasive predator induces oxidative stress responses in insular amphibian species». Science of the Total Environment, 566-567, 57-62, 2016. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.05.035. 

Data de publicació: 30/09/2016