La riquesa fraseològica del català de les Illes Balears

La tesi doctoral de Bàrbara Sagrera recull en un corpus més de setze mil frases fetes presents en les obres més representatives del català illenc 

La tesi doctoral de Bàrbara Sagrera Antich, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha donat lloc al Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció, contextualització, un recull d’unitats fraseològiques realitzat a partir del buidatge d’obres representatives del català illenc. La tesi l’ha dirigida la doctora Catalina Valriu Llinàs, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

La investigadora ha realitzat un buidatge del Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll; de les rondalles mallorquines recopilades per Antoni M. Alcover i les recopilades per l’arxiduc Lluís Salvador; les rondalles de Menorca recollides per Andreu Ferrer Ginard i les de Francesc Camps i Mercadal; les rondalles d’Eivissa i de Formentera recollides per Joan Castelló Guasch; i el Cançoner popular de Mallorca de Rafel Ginard Bauçà.

La tasca ha permès reunir un material fins ara dispers, la qual cosa el fa més accessible, alhora que evidencia la riquesa fraseològica del català. El volum d’unitats documentades, més de setze mil –sense comptar les variants- l’ha fet també apte per a un estudi acurat que ha permès obtenir conclusions fiables i provar hipòtesis. L’anàlisi estructural, funcional, formal, semàntica i pragmàtica ha aportat una visió completa a l’estudi.

Cal constatar el valor del treball des d’un punt de vista estrictament lingüístic però també des del punt de vista antropològic, si tenim compte el valor testimonial del material analitzat. I és que les unitats fraseològiques són fragments de discurs repetit al llarg dels anys en el si d’una comunitat, la qual cosa ha comportat un grau de fixació important que afecta l’enunciat pròpiament dit, però també el significat, que esdevé ara no literal, particular, idiomàtic.

Moltes de les unitats documentades es vinculen al registre col·loquial, tan present en el nostre dia a dia. El recull vol ser per això també una eina a l’abast del parlant amb afany de no adscriure’s a un model de llengua interferit i simplista.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció i contextualització
  • Autora: Bàrbara Sagrera Antich
  • Programa de doctorat: Educació
  • Departaments: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Directora: Caterina Valriu Llinàs 

Data de publicació: 12/03/2015