La responsabilitat social de les empreses turístiques al Carib colombià

La tesi doctoral de David Peña investiga els factors que influeixen en el coneixement, l’aplicació i la comunicació de la responsabilitat social empresarial de les empreses hoteleres de la Regió Carib de Colòmbia 

La tesi doctoral de David Daniel Peña Miranda, defensada a la Universitat de les Illes Balears, identifica i avalua el grau de coneixement, aplicació i comunicació de la responsabilitat social empresarial (RSE) de les empreses turístiques d'allotjament de la Regió Carib de Colòmbia, així com els factors que hi incideixen. La tesi l'ha dirigida el doctor Antoni Serra Cantallops, del Departament d'Economia de l'Empresa.

L'objectiu de la tesi ha estat dissenyar un model que integri i expliqui les relacions causals de les tres variables en qüestió, amb la finalitat de millorar la gestió de les activitats de RSE de les empreses i generar un major impacte (positiu) en les comunitats on operen. En aquest sentit, s'ha implementat una metodologia de gran utilitat per a l'estudi de la RSE a partir d'anàlisis quantitatives estadístiques univariables, bivariables i multivariables, els resultats finals de les quals varen ser integrats i validats en un model d'equacions estructurals, que va permetre realitzar nous plantejaments com a aportacions valuoses per a un millor enteniment de la RSE a la zona de l'estudi.

A manera de conclusió, quant al grau de coneixement de la RSE, es pot dir que poc més de la meitat dels directors de les empreses turístiques de la Regió Carib Colombiana identifica de forma espontània el concepte de la RSE (notorietat), no obstant això, la claredat (nitidesa) amb què ha estat assimilat/comprès, se situa en els nivells més baixos (nul, mínim i baix); d'altra banda, aquest grau de coneixement es veu influenciat per la grandària, l'edat, la categoria, el tipus de contracte, l'acompliment financer i el nivell d'inversió en innovació de l'establiment hoteler; així com pel sexe, l'edat i el nivell d'educació del director.

D'altra banda, s'evidencia un baix grau d'aplicació de la RSE, quant a les seves activitats econòmiques, activitats socials i activitats ambientals, el qual es veu influenciat per la grandària, l'edat, la categoria, el tipus de contracte, l'acompliment financer i el nivell d'inversió en innovació de l'establiment hoteler; així com pel sexe, l'edat, el nivell d'educació, el grau d'autonomia per a la presa de decisió de RSE del director i les motivacions i obstacles que percebi ell mateix.

D'igual manera, el grau de comunicació trobat ha estat baix i influenciat per la grandària de l'establiment hoteler i les pressions externes dels grups d'interès o stakeholders (en concret, del govern, dels socis comercials/proveïdors i de la competència), com també per l'edat i el nivell d'educació del director.

Quant a l'anàlisi integral de les tres variables de l'estudi, es va poder comprovar que el coneixement de la RSE té un efecte directe en l'aplicació, però no en la comunicació de la RSE; d'igual manera, l'aplicació de la RSE influeix directament en la comunicació de la RSE; i finalment, les motivacions i els obstacles incideixen de manera directa en l'aplicació de la RSE.

Finalment, a partir dels resultats de l'estudi, els directors d’hotel disposaran d’informació valuosa i pràctica per a la millora dels graus de coneixement, aplicació i comunicació de la RSE a la Regió Carib Colombiana, la qual cosa sens dubte  beneficiarà tant les empreses com les comunitats que les acullen.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Responsabilidad social empresarial en el sector turístico. El caso de las empresas turísticas de alojamiento de la Región Caribe Colombiana.
  • Autor: David Daniel Peña Miranda
  • Programa de doctorat: Economia de l’Empresa
  • Departament: Economia de l’Empresa
  • Director: Antoni Serra Cantallops 

Data de publicació: 29/01/2016