La reprogramació metabòlica com a diana per al tractament del càncer

La tesi doctoral de Maria del Mar Blanquer Rosselló investiga els efectes de la leptina i d'alguns polifenols en la reprogramació del metabolisme de les cèl·lules tumorals

A diferència de les cèl·lules sanes, les cèl·lules canceroses es poden dividir descontroladament i envair altres teixits. Això és possible perquè les cèl·lules tumorals reprogramen el seu metabolisme per obtenir energia ràpidament i també les biomolècules necessàries per formar noves cèl·lules. En la darrera dècada ha estat molt estudiada la utilització d’estratègies terapèutiques que ataquen les cèl·lules canceroses basant-se en les característiques particulars del seu metabolisme i que comprometen els processos que en depenen, tals com la divisió cel·lular descontrolada i la metàstasi.

Nombrosos estudis associen l’obesitat en dones postmenopàusiques amb un risc incrementat de patir càncer de mama, i això s’ha atribuït a una hormona secretada pel teixit adipós, la leptina. La tesi doctoral de Maria del Mar Blanquer Rosselló, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia els efectes de la leptina en el metabolisme del càncer de mama, i com a resultat d'aquesta recerca s'ha observat que aquesta hormona indueix a una reprogramació metabòlica consistent en una major utilització dels àcids grassos per a la producció d’energia, mentre que la glucosa es destina preferentment a la síntesi de les biomolècules necessàries per formar noves cèl·lules. Aquests canvis permeten a la cèl·lula produir més energia i aprofitar millor els nutrients dels quals s’alimenta, i li confereixen així avantatges per a la supervivència del tumor. 

D’altra banda, la investigadora també ha estudiat l’efecte d’alguns polifenols, composts d’origen natural que es troben en abundància en els vegetals i en les begudes derivades, sobre aquesta reprogramació metabòlica de les cèl·lules tumorals. Com a resultat s'ha vist que el xantohumol i la 8-prenilnaringenina, polifenols continguts en el llúpol de la cervesa, modulen el funcionament del mitocondri tot regulant els nivells d’estrès oxidatiu. Així, s’ha vist que aquests composts a dosis baixes exerceixen efectes antioxidants en el càncer de mama que podrien protegir en front a l’aparició de la malaltia. No obstant això, el xantohumol a dosis elevades, no assolibles a través del consum dietètic, té un efecte prooxidant en aquest teixit.

A més, també s'han estudiat els efectes del resveratrol, polifenol contingut en la pell del raïm vermell, en el càncer de còlon i s'ha vist que indueix a una reprogramació metabòlica tumoral que condueix les cèl·lules a un increment de l’estrès oxidatiu, que resulta en la mort cel·lular. Aquests efectes prooxidants converteixen aquests composts en candidats potencials per ser usats com a teràpia coadjuvant en el tractament del càncer, per contribuir a potenciar l’efecte del tractament principal.

En resum, els resultats de la tesi doctoral de Maria del Mar Blanquer, que han dirigit la doctora Pilar Roca i el doctor Adamo Valle, contribueixen a explicar l’efecte promotor de la leptina en el càncer de mama, com també l’efecte protector d’alguns polifenols en aquest mateix tipus de càncer. A més, els efectes del resveratrol en el metabolisme cancerós de còlon donen força a la creixent evidència pel que fa a l’ús de la reprogramació metabòlica tumoral com a diana per al desenvolupament de noves teràpies contra el càncer o per incrementar l’efectivitat de les ja existents. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Efecte modulador de la leptina i polifenols en la funció mitocondrial i metabolisme de la cèl·lula tumoral
  • Autora: Maria del Mar Blanquer Rosselló
  • Programa de doctorat: Nutrició Humana
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Pilar Roca Salom i Adamo Valle Gómez

Data de publicació: 09/02/2017