La recompensa del joc és la clau en la ludificació de l'aprenentatge

Un estudi liderat per la Universitat de les Illes Balears conclou que la millora del rendiment acadèmic per l'aplicació de mecàniques de joc en l'entorn universitari s'associa a l'increment de la sensibilitat pels premis 

La gamificació consisteix a aplicar mecàniques, dinàmiques i elements propis dels jocs, com per exemple la competència, els desafiaments, les recompenses, les puntuacions i les classificacions, en àrees que no estan relacionades directament amb el joc, com és el cas dels entorns educatius. Si bé hi ha una relació forta entre utilitzar la gamificació i l'increment del rendiment acadèmic d'estudiants universitaris, encara queda pendent saber per què passa això.

Clàssicament, s'ha al·ludit a un increment de la motivació de l'alumnat, però no hi ha dades concloents sobre si és degut al fet que augmenta el plaer per aprendre —motivació intrínseca— o per les recompenses i premis associats —motivació extrínseca.

De les dues opcions, la més beneficiosa a llarg termini és la motivació intrínseca, perquè ajuda els estudiants a comprometre's i a dedicar temps i esforç als seus estudis, així com a tornar-se més resilients i persistents davant els obstacles i dificultats que puguin aparèixer. Així doncs, és rellevant poder respondre la pregunta: és la gamificació una estratègia que ajuda que els alumnes universitaris els agradi aprendre pel mer plaer d'aprendre?

Per respondre-la, un equip d'investigadors de diferents departaments de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Catòlica de Múrcia varen elaborar un estudi en el primer curs del grau de Psicologia de la UIB.

Els investigadors varen plantejar diversos «trivials» a través d'un programari al llarg del semestre. Els resultats varen mostrar que, així com la motivació intrínseca no es veia afectada, la motivació extrínseca es va veure incrementada en cada grup de classe després d'haver utilitzat la gamificació a classe.

Per tant, la gamificació incrementa la motivació cap a l'aprenentatge? Sí, segons els autors del treball. Ara bé, aquest increment de la motivació ocorre a costa d'incrementar la sensibilitat als elogis i recompenses derivats d'aprendre.

Referència bibliogràfica

López-Navarro; E., Giorgetti D.; Isern-Mas, C. i Barone, P. (2023). Gamification improves extrinsic but not intrinsic motivation to learning in undergraduate students: a counterbalanced study. European Journal of Education and Psychology, 16 (1), 1-18. https://doi.org/10.32457/ejep.v16i1.2007

Aquest treball ha estat possible gràcies al finançament de la Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. Any acadèmic 2021-22 (PID212215) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). 

Data de l'esdeveniment: 15/06/2023

Data de publicació: 15/06/2023