La qualitat microbiològica de les aigües d'hemodiàlisi

La tesi doctoral de Claudia Prince investiga mitjançant metodologies moleculars de nova generació la composició de les comunitats microbianes presents a l'aigua utilitzada a les unitats d'hemodiàlisi dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer

La tesi doctoral de Claudia Stella Prince Manzano, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga les comunitats microbianes presents a l'aigua que s'utilitza a les unitats d'hemodiàlisi als hospitals Son Espases i Son Llàtzer, de Palma, mitjançant metodologies moleculars de nova generació (NGS). La tesi l'han dirigida els doctors Jordi Lalucat i Margalida Gomila, del Departament de Biologia de la UIB.

L'hemodiàlisi és un procediment terapèutic per als pacients amb insuficiència renal crònica o aguda, que s'utilitza per eliminar els productes de rebuig, l'excés d'aigua i les sals minerals que s’acumulen a l'organisme com a conseqüència de la insuficiència renal. En aquest procés, la qualitat microbiològica de les aigües que s'utilitzen per a la preparació del líquid d'hemodiàlisi és de crucial importància, atès que poden constituir un hàbitat oligotròfic en el qual poden desenvolupar-se comunitats bacterianes potencialment patògenes per als pacients. Amb l'objectiu d'aconseguir unes aigües d'hemodiàlisi de major qualitat, la tesi de Claudia Prince persegueix ampliar el coneixement que es té sobre els bacteris presents a les aigües d'hemodiàlisi i sobre les condicions que n’afavoreixen el desenvolupament, per poder establir metodologies que permetin fer-ne el seguiment i l’eliminació.

En el marc de la recerca, es va determinar la composició de les comunitats microbianes de l'aigua utilitzada a la unitat d'hemodiàlisi de l'Hospital Universitari Son Espases, i es va comparar l'estructura de la seva comunitat amb la de l'Hospital Son Llàtzer. La investigadora va recollir mostres periòdiques de diferents punts del circuit de diàlisi de l'Hospital Universitari Son Espases, i el seu estudi va mostrar una comunitat microbiana complexa i diversa, integrada per 17 gèneres i 26 espècies. L'anàlisi realitzada mitjançant mètodes independents i dependents de cultiu (incloent espectrometria de masses MALDI-TOF MS, seqüenciació gènica, TSA-FISH, tinció amb DAPI i piroseqüenciació) va mostrar que la classe α-proteobacteris predominava en tots els mostreigs. Alguns dels organismes identificats als mostreigs poden arribar a representar un risc potencial per a la salut dels pacients, ja que poden actuar com a agents causants d'infeccions nosocomials. La recerca també va detectar una gran diversitat de Pseudomonas, i es va observar un alt nombre de probables noves espècies, encara no descrites.

A més, la recerca de Claudia Prince va confirmar l'existència d'una biopel·lícula madura i estable a l'Hospital Son Llátzer, i d'una biopel·lícula en formació a l'Hospital Universitari Son Espases. L'estudi de les mostres de Son Espases ha permès establir una hipòtesi sobre la manera com es produeix la colonització del sistema d'aigües d'hemodiàlisi des dels inicis.

En resum, els resultats no només confirmen la presència d'una comunitat bacteriana diversa, potencialment patògena, a l'aigua d'hemodiàlisi, sinó que també augmenten el coneixement de la diversitat bacteriana en el sistema aquàtic i del seu paper en la patogènesi gràcies a la combinació de les diferents metodologies utilitzades en la recerca.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Técnicas de cultivo y moleculares para el estudio de las comunidades   microbianas en aguas hospitalarias
  • Autor: Claudia Stella Prince Manzano
  • Programa de doctorat: Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
  • Departament: Biologia
  • Directors: Jordi Lalucat Jo i Margalida Gomila Ribas 

Data de publicació: 29/05/2015