La primera biblioteca pública de Mallorca

La tesi doctoral de María Ángeles Longás Lacasa estudia la biblioteca de la Universitat Literària de Mallorca i el context històric de la seva creació al segle XVIII 

La tesi doctoral de María Ángeles Longás Lacasa, defensada a la Universitat de les Illes Balears, reconstrueix la història de la primera biblioteca pública de Mallorca, la de la Universitat Literària de Mallorca, al segle XVIII. La tesi l’ha dirigida el doctor Sebastià Serra Busquets, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Al segle XIX, es va crear la primera xarxa de biblioteques públiques provincials en el marc del procés desamortitzador que va posar en mans públiques nombrosos béns i propietats acumulats durant segles per l’Església i els ordes religiosos. Potser per això tradicionalment s’havia considerat la Biblioteca Provincial de Palma, creada el 1835 amb els llibres dels convents suprimits per la desamortització de Mendizábal, com la primera biblioteca pública de Mallorca.

Ara, la recerca de María Ángeles Longás demostra que aquesta idea era errònia i que seixanta-dos anys abans la Biblioteca de la Universitat Literària de Mallorca ja tenia les portes obertes per a qui volgués consultar el seu fons. Aquesta biblioteca es va conformar a partir dels fons de les biblioteques dels tres col·legis de la Companyia de Jesús –Monti-sion i Sant Martí, de Palma, i Sant Ignasi, de Pollença–, que els jesuïtes varen haver d’abandonar en l767 arran de la seva expulsió d’Espanya durant el regnat de Carles III.

El treball de la investigadora ha permès localitzar la documentació referent a la creació de la primera biblioteca pública de Mallorca a partir de la donació dels fons dels tres col·legis, que està documentada l'any 1770, a la vegada que s’ha documentat com va ser el procés d'organització i inventari, que va acabar en 1785, quan la Universitat va obrir al públic la seva primera biblioteca. La tesi segueix les vicissituds d’aquesta institució fins a l’any 1829, quan la Universitat Literària de Mallorca és suprimida i passa a dependre de la Universitat de Cervera (Lleida).

 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Historia de la Biblioteca de la Universidad Literaria de Mallorca (1767-1829).
  • Autor: María Ángeles Longás Lacasa
  • Programa de doctorat: Història
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Director: Sebastià Serra Busquets 

Data de l'esdeveniment: 21/04/2014

Data de publicació: 15/04/2014