La paternitat: una eina per a la igualtat

La tesi doctoral de M. Cándida Alamillos Guardiola descriu els factors que intervenen en el desenvolupament d'un model de paternitat basat en la cura i la criança 

La paternitat és un procés dinàmic en el qual els aspectes biològics, psicològics, socials i culturals s'interrelacionen i formen un entramat complex. Així, la idea de paternitat ha evolucionat, de manera que cada època ha tingut el seu pare ideal. El model de pare dels nostres nets no serà el mateix model que tenien els pares dels nostres avis.

Davant el repte de la igualtat de gènere, la paternitat també hi tindrà un paper important. Així ho manté la tesi doctoral de M. Cándida Alamillos Guardiola, defensada a la Universitat de les Illes Balears. La seva recerca descriu les relacions que influeixen en la manera com els homes exerceixen la paternitat i se centra de manera especial en aquelles àrees més sensibles a les estratègies que promouen la igualtat de gènere. Alhora, aquesta tesi doctoral presenta un model teòric de paternitat basat en la cura i la criança.

Els resultats obtinguts indiquen que l'ésser humà disposa d'un mecanisme neurofisiològic de la cura, aliè al sexe de la persona, però condicionat pel rol social. Per això, la paternitat és un moment excel·lent per fomentar la cura modificant el rol patern, l'estereotip de gènere i el perfil identitari masculí, la qual cosa afavorirà l'aparició de models de masculinitat allunyats de la violència.

Aquest rol patern de cura contribueix que la dona s’alliberi d'una maternitat intensiva i a fomentar la socialització primària de la descendència en un entorn més igualitari, la qual cosa enriqueix el seu desenvolupament cognitiu i afectiu. A més, tenir cura dels altres és una competència humana que relaciona les persones amb valors afins als drets humans, comportament que fomenta l'ètica de la cura en el desenvolupament de societats més equitatives i igualitàries.

La investigadora apunta que el desenvolupament d'aquest model de paternitat té conseqüències. En primer lloc, assenyala que més participació de l'home en la criança influirà en la valoració i relació de la dicotomia treball reproductiu / treball productiu. En segon lloc, destaca que la inclusió de l'home en la criança obliga a revisar el model vigent de maternitat, encara amb trets patriarcals. Finalment, Cándida Alamillos subratlla que per desenvolupar aquest model de paternitat és fonamental proposar estratègies que promoguin i reforcin la unió paternofilial.

En definitiva, la tesi doctoral conclou que cal considerar la cura paternal com una eina eficaç per disminuir la desigualtat de gènere en les societats occidentals contemporànies, cosa que contribueix al desenvolupament d'una cultura afí, formalment i realment, amb els drets humans.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La paternidad del siglo XXI: La llave para la igualdad real de género
  • Autora: María Cándida Alamillos Guardiola
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Directora: Lucrecia Burges Cruz 

Data de l'esdeveniment: 01/10/2020

Data de publicació: 01/10/2020