La pandèmia de la COVID-19 impulsa una declaració pel coneixement obert i sostenible

La lluita contra la pandèmia que representa la COVID-19 ha posat en evidència la importància de compartir els coneixements científics de manera immediata i oberta entre la comunitat investigadora.

Algunes institucions a les quals pertany la Universitat de les Illes Balears, com la xarxa de biblioteques REBIUN, de la Conferència de Rectors (CRUE), i el grup 9 d’Universitats (G-9), han signat una declaració amb la qual volen reclamar, tant a les institucions que secunden i fan recerca com als editors i proveïdors de serveis d'informació, que accelerin la transició envers l’accés obert en un marc de sostenibilitat econòmica.

Data de publicació: 31/03/2020