La monitorització ambiental com a ruta cap a la gestió integral dels recursos hídrics a Valle del Cauca

Els investigadors de la UIB participen en un projecte de cooperació universitària al desenvolupament a Colòmbia

El panorama de la vigilància ambiental a Colòmbia és encara limitat. Les estratègies i polítiques nacionals més recents per a la gestió integral dels recursos hídrics i del sòl, coincideixen en la necessitat d'enfortir la capacitat dels laboratoris nacionals per realitzar les anàlisis requerides per complir a normativa vigent i els requeriments en matèria ambiental identificats per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). No obstant això, els costs unitaris de les anàlisis de paràmetres d'interès ambiental en diferents matrius (aigua, sòl, aire) són encara molt elevats, especialment per a les poblacions més vulnerables del país. Addicionalment, la capacitat analítica i de formació tècnica de personal fora de les principals capitals, és encara molt baixa.

Generalment els recursos hídrics a les zones rurals estan afectats per l'explotació minera, la utilització no controlada de plaguicides i l'excés de fertilitzants, els quals contaminen les fonts d'aigua de proveïment de la població rural. Sense un monitoratge dels paràmetres de qualitat de l'aigua, es fa impossible establir el grau de contaminació a la qual la població està potencialment exposada.

Per aquesta raó, un equip d'investigadors del Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2) i del Laboratori de Radioactivitat Ambientalde la Universitat de les Illes Balears han cercat enfortir els esforços de la Universitat Cooperativa de Colòmbia en els programes educatius i de gestió ambiental en zones rurals, per mitjà de la transferència de coneixements i tecnologia analítica a baix cost per a l'anàlisi de paràmetres de qualitat de mostres ambientals a la zona rural del municipi de Santiago de Cali (Colòmbia).

Aquest projecte ha obtingut finançament del Govern de les Illes Balears i la UIB en el marc de la XIII Convocatòria d'ajudes per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament, 2016, i hi han participat les investigadores Diana Caicedo i Josefina Dellano, de la Universitat Cooperativa de Colòmbia, i el senyor Edgar López Tabares, director de projectes de la corporació de Valle del Cauca de les conques hidrogràfiques i el medi ambient (Corpocuencas).

Data de publicació: 12/06/2017