La llet materna: un missatge intel·ligent de mare a fill

La tesi doctoral de Rocío Zamanillo Campos assenyala que el grau d'obesitat i la dieta materna modulen la composició de la llet, fet que al seu torn pot influir en la prevenció d'obesitat en la descendència, i identifica noves molècules que poden tenir un paper en la comunicació metabòlica entre mare i fill a través de la llet materna 

Les etapes primerenques del desenvolupament, en particular l'embaràs i la lactància, són importants en la configuració dels sistemes que controlen el pes corporal. Així doncs, l'aportació de nutrients i altres molècules bioactives que s'estableix a través de la lactància materna constituiria un sistema de transmissió d'informació, des de la mare al fill, que li possibilitaria un creixement adaptat a l'entorn.

En aquest sentit, la tesi doctoral de Rocío Zamanillo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha analitzat la influència de l'obesitat i de la dieta materna sobre la composició de la llet i el creixement infantil fins als dos anys d'edat. L'objectiu de la tesi, dirigida per la doctora Francisca Serra i el doctor Andreu Palou, professors i investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la UIB i del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), ha estat la identificació de factors nutricionals que puguin tenir un efecte preventiu sobre el desenvolupament d'obesitat infantil.

En resum, la tesi doctoral de Rocío Zamanillo ha analitzat la relació entre el creixement infantil, l'aportació de bioactius a través de la llet materna i la seva potencial modulació per l'estat d'obesitat matern i la dieta. Els resultats han permès identificar certs components presents a la llet, alguns dels quals modulables a través de la dieta materna, com a elements que poden contribuir a la prevenció de l'obesitat des de la lactància.  

S'ha comptat amb la col·laboració d'una cohort de mares lactants que de manera altruista han facilitat les mostres de llet i les variables per al seguiment del desenvolupament dels seus fills. Els resultats mostren un elevat percentatge de mares que no satisfaria adequadament els seus requeriments nutricionals, i posen de manifest la necessitat de dur a terme un seguiment adequat de la ingesta materna per garantir una aportació nutricional òptima durant la lactància.

L'aspecte més nou d'aquest estudi ha estat la determinació de microARN, presents en la llet, que són molècules  la funció de les quals és encara bastant desconeguda però que poden exercir un paper regulador en el metabolisme del nounat i, entre altres resultats, és interessant destacar el paper que poden fer dos microARN. el miR-27a i el miR-27b, sobre el guany de pes de la descendència, en particular en presència d'obesitat materna.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estudio nutrigenómico del potencial impacto de la dieta sobre la composición de la leche materna y desarrollo del neonato
  • Autora: Rocío Zamanillo Campos
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Francisca Serra Vich i Andreu Palou Oliver 

Data de publicació: 04/05/2017