La irrupció de la COVID-19 ha augmentat un 68,5% les morts de l'aparell respiratori l'any 2020

Un estudi en el qual ha participat una alumna de Medicina de la UIB analitza el sorgiment de la COVID-19 com a causa de mort l’any 2020 i l’efecte que ha tingut en la mortalitat causada per malalties de l'aparell respiratori a Espanya 

L’any 2020 el nombre de morts causades per disfuncions de l’aparell respiratori augmentaren un 68,5% a Espanya (en total, 139.880) respecte de les registrades el 2019. Ho ha conclòs un estudi d'investigadors membres de la SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en Malalties Respiratòries (CIBERES), els quals han revisat i analitzat la mortalitat per malalties de l'aparell respiratori a Espanya després de la irrupció de la COVID-19 i que s'acaba de publicar a Archivos de Bronconeumología, la revista científica de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR). Ha participat en aquesta investigació Laura Moreno Bueno, alumna de sisè curs del grau de Medicina de la Universitat de les Illes Balears.

«Aquestes xifres palesen el gran pes específic que té la pneumologia en el Sistema Nacional de Salut i la importància de l'atenció pneumològica. Aquesta rellevància de la pneumologia ha augmentat amb la irrupció de la COVID-19 i tot apunta que continuarà creixent a curt i mitjà termini», ha destacat Laura Moreno.

«L’estudi de les tendències epidemiològiques de la COVID-19 a les Illes Balears i a Espanya forma part del meu Treball de Fi de Grau, que defensaré aquest estiu a la Facultat de Medicina de la UIB. Estic molt contenta amb l’oportunitat de participar en un article científic i aprendre el procés complex de publicar a Medicina».

I afegeix: «Concloem que la irrupció de la COVID-19 com a primera causa de mort l’any 2020 a Espanya ha modificat la salut poblacional i la distribució relativa de les causes de mort per malalties de l'aparell respiratori respecte d’anys anteriors. Es confirma l'elevada càrrega poblacional de les malalties respiratòries a Espanya, agreujada per la pandèmia de la COVID-19», exposa Joan B. Soriano, epidemiòleg i investigador del CIBERES, membre de la SEPAR i primer autor de l'estudi, en el qual també han participat altres investigadors destacats de la pneumologia espanyola.

Resultats a Espanya

El 2020, va haver-hi 493.776 defuncions a Espanya, de les quals 139.880, gairebé un terç, el 28,3%, foren atribuïbles a l'aparell respiratori. Les morts de l'aparell respiratori de 2020 varen tenir un increment molt acusat, del 68,5%, respecte de les registrades l’any anterior, fonamentalment a causa de la irrupció de la COVID-19. També hi hagué un descens relatiu d'altres causes específiques de mort respiratòria, amb un descens màxim, del -48%, de les morts per grip.

Entre les malalties de l'aparell respiratori, la causa més comuna de defunció va ser la COVID-19, ja que es comptabilitzaren 60.358 defuncions per la COVID-19 amb el virus identificat i 14.481 més per COVID-19 amb el virus no identificat o COVID-19 sospitosa. «Com a causa de mort, la COVID-19 ha desplaçat la distribució i el rànquing de les causes de mort més habituals; en particular, el 2020 arribà a ser la primera causa de mort a Espanya, amb més 75.000 defuncions, incloent-hi els confirmats i sospitosos de la primera onada», recalca el Dr. Soriano.

Després de la COVID-19, les següents malalties de l'aparell respiratori que causaren més morts foren tenir un tumor maligne de tràquea, bronquis o pulmó, que provocà 21.918 morts; o bé patir altres malalties del sistema respiratori, 17.988 morts; les malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors, excepte l'asma, 11.786 morts; la pneumònia, 8.768 morts; la insuficiència respiratòria, 2.039 morts; l'asma, 948 morts; la grip, 894 morts; altres tumors malignes respiratoris i intratoràcics, 502 morts; i la tuberculosi i els seus efectes tardans, 198 morts.

Per què aquest estudi?

Les malalties respiratòries causen una gran morbiditat i mortalitat. No obstant això, els certificats de defunció i les estadístiques de mortalitat per causa respiratòria estan infradeclarades en comparació amb el càncer, malalties cardiovasculars i metabòliques, per diversos motius. Actualment, «és un desafiament clínic atribuir una mort a un motiu respiratori, perquè els símptomes i determinants són inespecífics i se solapen amb els de malalties cardiovasculars o altres, i molts pacients amb malalties respiratòries cròniques moren amb elles i no d'elles», exposen els autors de l'estudi.

Per això, «l'objectiu del nostre estudi ha estat obtenir una fotografia tan fidedigna con fos possible de les causes de mort de l'aparell respiratori a Espanya l’any 2020, comparant-les amb les de 2019, incloent-hi aquelles malalties que són de l'àmbit de la pneumologia, com és la COVID-19, que encara no estaven incloses en la convenció actual per elaborar les estadístiques. Secundàriament, hem analitzat les seves variacions i determinants per sexe, edat i comunitat autònoma», explica el Dr. Soriano.

FontCIBERES

Referència bibliogràfica

Soriano, JB; Peláez, A.; Fernández, E.; Moreno, L.; Ancochea, J. (2022). The emergence of COVID-19 as a cause of death in 2020 and its effect on mortality by diseases of the respiratory system in Spain: Trends and their determinants compared to 2019. Archivos de Bronconeumología. <https://doi.org/10.1016/j.arbres.2022.03.001>.  

Data de l'esdeveniment: 27/04/2022

Data de publicació: 27/04/2022