La invasió de praderies de Posidonia a les illes Balears per espècies de caulerpa no fa canviar la composició de la fauna ni suposa una pèrdua de biodiversitat

Així ho constata la tesi del doctor Antoni Box, de l' Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (UIB-CSIC)

La invasió de praderies de Posidonia oceanica a les illes Balears per espècies del gènere caulerpa no ha fet canviar la composició de la fauna ni ha suposat, de moment, una pèrdua de biodiversitat. Aquesta és una de les principals conclusions de la tesi del doctor Antoni Box, defensada a la Universitat de les Illes Balears el 22 de juliol de 2008.

Tot i que en altres indrets de la Mediterrània aquestes algues han provocat pèrdues importants de la biodiversitat quant a fauna d'invertebrats, el fet que a les illes Balears les espècies del gènere caulerpa no colonitzin grans extensions ni formin praderies monoespecífiques (en zones poc profundes) pot explicar que els efectes negatius esperats no es confirmin.

Això no obstant, tal com aconsella l'autor, cal fer un seguiment acurat de l'expansió i evolució de les comunitats faunístiques de les àrees envaïdes per aquestes macroalgues.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/02/2009