La importància del receptor estrogènic ERß per al pronòstic del càncer de pit en pacients obeses

Un estudi del Grup Multidisciplinari d'Oncologia Translacional de la Universitat de les Illes Balears reafirma el rol protector que aquesta proteïna exerceix sobre la funcionalitat mitocondrial de les cèl·lules canceroses. 

El càncer de pit és una malaltia relacionada amb factors diversos, entre els quals hi ha la predisposició genètica, l’estil de vida i l’entorn. De fet, s’ha estimat que al voltant del 20 per cent dels casos de càncer de pit es poden atribuir a factors de risc susceptibles de ser modificats, entre els quals es troba l’obesitat.

Així, se sap que, en condicions d’obesitat, es pot produir una alteració de les substàncies secretades per les cèl·lules del teixit adipós, la qual comporta un desequilibri en la secreció de molècules relacionades amb el procés de comunicació cel·lular, i, per tant, pot afectar processos com la proliferació cel·lular, el creixement invasiu, la mort cel·lular programada (apoptosi), la formació de nous vasos sanguinis (angiogènesi) i la metàstasi en cèl·lules tumorals. En aquest sentit, el teixit adipós adjacent al teixit mamari és essencial en la progressió del càncer per la producció d’hormones com la leptina i el 17ß-estradiol i de citocines proinflamatòries, com la IL-6 i el TNFα.

Aquest desequilibri afecta també el funcionament del mitocondri, un orgànul cel·lular implicat en la comunicació cel·lular i que és la font principal d’espècies reactives d’oxigen (ROS), que tenen un paper important en els processos tumorals, així com en la proliferació cel·lular i l’apoptosi.  

Ara bé, la comunitat científica encara no ha aconseguit aclarir el mecanisme bioquímic que relaciona la inflamació provocada per l’obesitat i les modificacions cel·lulars que provoquen el càncer de pit.

El receptor estrogènic ERß

Recentment, un equip d’investigadors del Grup Multidisciplinari d’Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears ha posat una mica més de llum sobre un factor clau per determinar la prognosi del càncer de pit, això és la predicció de l’evolució de la malaltia. En un estudi publicat recentment a la revista científica Antioxidants, els investigadors del GMOT confirmen el paper essencial que fa el receptor estrogènic ERß a l’hora de mantenir la funcionalitat mitocondrial i evitar la invasivitat de línies cel·lulars de càncer de pit. Els receptors estrogènics, com l’ERß, són proteïnes que reconeixen als estrògens i fan possible la interacció entre aquestes hormones i els mecanismes de regulació cel·lular perquè duguin a terme les funcions que els són pròpies.

L’equip del GMOT ha estudiat la funcionalitat mitocondrial i la capacitat invasiva de cèl·lules tumorals, tot analitzant els processos de biogènesi i de dinàmica mitocondrials, així com l’estat d’estrès oxidatiu i d’inflamació i la motilitat en línies cel·lulars amb diferents ràtios de receptors d’estrògens ERα/ERß exposades a un tractament inflamatori i de les condicions hormonals de les dones obeses postmenopàusiques. També ha estudiat l’expressió dels gens antioxidants més destacats i dels gens relacionats amb la inflamació i la funcionalitat mitocondrial a biòpsies tumorals de càncer de pit i la seva relació amb els receptors estrogènics alfa i beta.

L’ERß protegeix la funcionalitat mitocondrial

Els resultats mostren com, en condicions d’inflamació relacionades amb la obesitat, la presència d’ERß permet mantenir una reserva mitocondrial més funcional, amb una biogènesi i una dinàmica mitocondrial actives, la qual cosa significa menys producció d’espècies reactives d’oxigen i més bon metabolisme mitocondrial. A més, els enzims antioxidants es mantenen actius i impedeixen el dany oxidatiu i, al menys en part, la invasivitat.

Tot plegat remarca el rol protector que exerceix l’ERß front als processos bioquímics que poden acabar donant lloc al càncer de pit, així com la importància del mitocondri en el desenvolupament de la malaltia. A la vegada, es fa evident la necessitat de dur a terme més estudis amb l’objectiu d’aclarir el mecanisme de l’ERß en el càncer de pit i establir-lo com a possible biomarcador clínic que faci possible avançar cap a tractaments més personalitzats en la lluita contra aquest tipus de càncer.

El Grup Multidisciplinari d’Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears forma part de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBA). Alguns investigadors del GMOT també són membres del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). L’estudi ha estat finançat per un projecte del programa PRIMUS (PRI18/04) de l’IdISBA i pel projecte de captació de fons InCaM de la FUEIB.

El GMOT, liderat per la doctora Pilar Roca, centra la seva activitat investigadora en l’estudi del paper de l'estrès oxidatiu, el metabolisme energètic i la funció mitocondrial en les bases moleculars del càncer i l'envelliment, així com l’efecte dels productes naturals sobre el desenvolupament del càncer i la seva acció sobre l'envelliment, i l’estudi de nous biomarcadors per al diagnòstic de patologies.

Referència bibliogràfica 

Martínez Bernabé, T.; Sastre Serra, J.; Ciobu, N.; Oliver, J.; Pons, DG; Roca, P. (2021). Estrogen Receptor Beta (ERβ) Maintains Mitochondrial Network Regulating Invasiveness in an Obesity-Related Inflammation Condition in Breast Cancer. Antioxidants, 10, 1371. https://doi.org/10.3390/ antiox10091371 

Data de l'esdeveniment: 04/04/2022

Data de publicació: 04/04/2022