La importància de la dieta per mantenir la salut dels ossos

La tesi doctoral d'Alice Chaplin conclou que la suplementació de la dieta amb calci contribueix al manteniment de la massa òssia durant el tractament de l'obesitat

La prevalença de l'obesitat augmenta de forma epidèmica, particularment en les societats desenvolupades. Un dels enfocaments per contrarestar-la consisteix a optimitzar la composició de la dieta, per exemple augmentant o incorporant nutrients específics que mostrin un potencial d'acció sobre les vies metabòliques que modulen la tendència a acumular greix corporal.

L'estudi que aborda la tesi doctoral d'Alice Chaplin, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en el paper de l'àcid linoleic conjugat (CLA) i el calci, dos composts que, en models d'obesitat animal, s'ha vist que contribueixen a reduir el pes i la massa grassa corporal, encara que els mecanismes d'acció no són totalment coneguts. La tesi, dirigida per la doctora Francesca Serra i el doctor Andreu Palou, professors i investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la UIB i del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), s'ha centrat a estudiar en un model animal l'impacte d'aquests composts sobre la microbiota intestinal així com la seva influència sobre l'organisme, la relació entre metabolisme ossi i energètic, així com la possibilitat de modificar marques epigenètiques.

Els resultats mostren el potencial prebiòtic de tots dos composts, i en particular del calci que, modula la microbiota intestinal potenciant el creixement de bifidobacteris, la qual cosa s'associa a un perfil metabòlic més saludable. D'altra banda, la suplementació conjunta amb CLA i calci, a més de contrarestar l'obesitat, exerceix un efecte beneficiós sobre la salut òssia. Finalment, el treball posa en relleu que tots dos composts (CLA i calci) tenen la capacitat de modular el perfil de metilació de l'ADN (modulació epigenètica) en edat adulta i, en particular, de gens involucrats en el metabolisme lipídic.

En resum, la tesi doctoral d’Alice Chaplin ha permès posar de manifest la capacitat moduladora del calci i CLA sobre la microbiota intestinal, la salut òssia i els mecanismes de regulació de l'expressió gènica que afecten el potencial de l'ADN en un model animal d'obesitat, la qual cosa ens apropa a comprendre els mecanismes associats a l'obesitat en humans.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Study of potential mechanisms involved in fat mass-lowering effects of conjugated linoleic acid and calcium in mice by focusing on gut microbiota, bone remodelling and epigenetic marks.
  • Autora: Alice Mary Lillian Chaplin
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Francesca Serra Vich i Andreu Palou Oliver 

Data de publicació: 18/09/2015