La figura del delegat del Rector passa a ser un Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable amb l'objectiu d'impulsar la transformació sostenible del campus

El canvi no suposa un augment de despeses ni comporta canvis en els complements retributius o la reducció de docència 

Amb l’objectiu d’impulsar la transformació sostenible del campus i treballar pel compromís d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2030, la figura del delegat del Rector d'Universitat Saludable i Campus es convertirà a partir d’avui en un Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable, sense que el canvi suposi un augment de despeses ni tampoc canvis en els complements retributius o la reducció de docència assignats fins ara.

El nomenament del nou vicerector, el professor Adrià Muntaner Mas, que ja duia a terme les funcions de delegat, respon a la importància estratègica de les mesures que cerquen disminuir la petjada de carboni del campus i contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

La inclusió de la UIB en el Pla estratègic d’inversions de les Illes Balears permetrà el finançament d’algunes actuacions difícilment assumibles en el marc d’un pressupost ordinari, com ara la transformació sostenible del campus i les actuacions estratègiques que es troben orientades a reduir el consum energètic. En el marc del compromís per assolir la neutralitat climàtica l’any 2030, la Universitat ja treballava en l’elaboració d’un pla per instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis del campus.

D’aquesta manera, la UIB opta per ser un referent en l’eix Universitat solidària-sostenible-saludable-responsable socialment, amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana i el benestar de la comunitat universitària.

El nou vicerectorat inclou diferents serveis que treballen de forma transversal en la prestació de serveis a la comunitat universitària, com són:

 

Data de publicació: 14/06/2022